Bygglovsbefriade åtgärder

Översikt över bygglovsbefriade åtgärder

Kiran Maini Gerhardsson/Boverket

För en- och tvåbostadshus finns åtgärder som kan utföras utan att söka bygglov.

Det gäller till exempel friggebodar, tillbyggnader, altaner eller skyddade uteplatser.

Vissa åtgärder kan kräva anmälan och man ska invänta ett startbesked.

Åtgärderna ska i normalfallet kunna strida mot detaljplan dock kan strandskyddsdispens eller tillstånd inom landskapsbildsskydd krävas.
Undersök gärna detta med oss innan du lämnar in din anmälan eller börjar bygga.