Bygglovsbefriade åtgärder

Översikt över bygglovsbefriade åtgärderFörstora bilden

Kiran Maini Gerhardsson/Boverket

För en- och tvåbostadshus finns åtgärder som kan utföras utan att söka bygglov.

Det gäller till exempel friggebodar, tillbyggnader, altaner eller skyddade uteplatser.

Vissa åtgärder kan kräva anmälan och man ska invänta ett startbesked.

Åtgärderna ska i normalfallet kunna strida mot detaljplan dock kan strandskyddsdispens eller tillstånd inom landskapsbildsskydd krävas.
Undersök gärna detta med oss innan du lämnar in din anmälan eller börjar bygga.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede