Anmälningspliktiga åtgärder

Installation eller ändring av vatten och avloppsinstallation (VA) i en byggnad eller inom en tomt

Du behöver göra en anmälan om du väsentligt ändrar eller gör en ny installation för vatten eller avlopp.

Om du ska göra en ny installation i en byggnad eller väsentligt ändra din befintliga vatten- och avloppsinstallation i en befintlig byggnad behöver du lämna in en anmälan. Du behöver efter inlämnad anmälan invänta beslut om startbesked innan du påbörjar arbetet.

Exempel på väsentlig ändring:

 • installationen påverkar byggnadens bärande konstruktion
 • en stam placeras i ett nytt läge.

Med din anmälan behöver du inkomma med följande:

 • Ifylld anmälningsblankett
 • Situationsplan över fastigheten med angivet vilken byggnad som installationen eller ändring avser.
 • Planritning över byggnaden som redovisar ändringar och installationer som ska göras.
 • Kontrollplan med angivna kontroller som ska göras under installationen

Ansluta en byggnad till kommunalt vatten och avlopp

Om du vill ansluta din byggnad till kommunala vatten och avloppsnätet ska du göra en anmälan till VA-avdelningen.

Enskilt avlopp

Om du vill anlägga ett nytt avlopp, eller ändra ett befintligt enskilt avlopp är det en tillståndspliktig åtgärd enligt Miljöbalken. Ansökan om tillstånd gör du hos Miljöavdelningen.

Stambyte

Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked om stambytet påverkar byggnadens bärande konstruktion eller om ny VA-stam tillkommer.

Oftast innebär ett stambyte att befintliga installationer byts ut i samma läge och då behöver du inte göra någon anmälan. Oavsett om åtgärden medför anmälningsplikt eller inte behöver arbetet utföras enligt gällande regler för arbeten i våtrum och för vatteninstallationer.

Tillgängligheten får inte försämras. Försämrad tillgänglighet kan vara att golven i WC eller badrum höjs, att inredning placeras på ett olämpligt sätt eller att dörröppningar blir för smala.

Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked om stambytet innebär

 • att VA-stammar placeras i nya lägen.
 • väsentliga ingrepp byggnadens bärande konstruktion. Ta kontakt med en konstruktör om du är osäker.

Flytta kök eller badrum

Du behöver inte bygglov för att flytta kök eller badrum. Du kan däremot behöva göra en anmälan och invänta startbesked om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion, brandskydd, ventilation eller om ny VA-stam tillkommer.

Oavsett om åtgärden medför anmälningsplikt eller inte behöver arbetet utföras så att de tekniska egenskapskraven i plan- och bygglagen uppfylls.

Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked om flytten innebär

 • ändring av byggnadens bärande konstruktion eller brandskydd (ta kontakt med en konsult inom området om du är osäker)
 • installation eller väsentlig ändring av ventilation (till exempel aggregat, fläkt, ventilationskanaler eller värmeväxlare som påverkar ventilationsflöden eller luftkvalitet)
 • ny VA-stam i nytt schakt.

Ventilationskanalens sammanlagda mått ska vara tillräckligt stort. Kontrollera därför att måtten räcker innan du använder badrumskanalen som kombinerad imkanal för köket och frånluftskanal för badrummet. Ett kök behöver ha tillräcklig frånluft och ska uppfylla kraven för imkanal.

Rådgör gärna tidigt med skorstensfejarmästaren (sotaren) för att ta reda på förutsättningarna för en ny eller ändrad ventilationskanal eller imkanal.

Så här skickar du in din anmälan

Om du har e-legitimation kan du söka via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Söker du via e-tjänsten har du möjlighet att följa ditt ärende och kan när det passar dig se vad som sker i ditt ärende.

Du kan också söka genom att använda vår pdf-blankett Pdf, 536.9 kB, öppnas i nytt fönster.. Skriv ut och posta eller skicka till oss via e-post till mbn.diarium@tanum.se.

Skickar du in din ansökan via e-tjänst eller e-post behöver vi en separat fil i pdf-format för respektive dokument/handling, det vill säga en egen fil för varje ritning, karta, foto och så vidare.