Bygglovsprocessen

När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du i de flesta fall söka bygglov hos miljö-och byggnadsnämnden

Här ser du de olika stegen i bygglovsprocessen

Följ dem och hitta den information du behöver.

Förberedelser 

Funderar du på att bygga om ditt hus eller ska du bygga nytt? Vi kan ge dig råd och tips om vad du bör tänka på. Läs mer om förberedelser

Ansök om bygglov

Fullständiga ansökningshandlingar gör att vi kan behandla din bygglovsansökan snabbare. Läs mer om ansök om bygglov

Vår granskning

När din ansökan kommit in granskar vi den utifrån gällande bestämmelser. Läs mer om vår granskning

Beslut

När vi granskat ärendet och fått in eventuella remissvar kan vi fatta beslut. Läs mer om beslut

Tekniskt samråd

I de flesta fall kallas du och din kontrollansvarige till ett tekniskt samråd. Läs mer om tekniskt samråd

Startbesked

Du får inte börja bygga förrän du fått ett startbesked av byggnadsnämnden. Läs mer om startbesked

Arbetsplatsbesök

Efter att byggprojektet varit igång en tid besöker en av våra bygglovsingenjörer byggarbetsplatsen. Läs mer om arbetsplatsbesök

Slutsamråd

Slutsamrådet hålls på plats när byggprojektet är avslutat, men innan byggnaden tagits i bruk. Läs mer om slutsamråd

Slutbesked

Innan du flyttar in eller börjar använda din byggnad behöver du få ett slutbesked. Läs mer om slutbesked

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede

Telefon

Länkar