Marklov

Ska du ändra marknivå på din tomt?

Du behöver marklov för

  • Schaktning/sprängning eller fyllning inom område med detaljplan om höjdläget förändras avsevärt. Som tumregel gäller att ändringar som överstiger ± 0,5 meter kräver marklov,
  • Skogsplantering och fällning av skyddade träd, om kommunen bestämt detta i en detaljplan eller i områdesbestämmelser.

Du behöver inte marklov för

  • Schaktning/sprängning eller fyllning som görs i samband med byggnadsarbeten om markarbetena prövas i själva bygglovärendet. Den färdiga markhöjden behöver därför framgå av handlingarna i bygglovansökan.
  • Markarbeten där det i detaljplanen är bestämt ett visst höjdläge för markytan.
  • Markarbeten utanför detaljplan. Undantag: I närhet till en anläggning för totalförsvaret eller annat skydds- eller säkerhetsområde kan marklov krävas.

 Ansökan om marklov

När du söker marklov så ska din ansökan normalt innehålla:

  • Ansökan.
  • Markplaneringsritningar i skala 1:500
    med uppgift om befintliga och blivande höjder.

Så här skickar du in din ansökan

Om du har e-legitimation kan du söka via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Söker du via e-tjänsten har du möjlighet att följa ditt ärende och kan när det passar dig se vad som sker i ditt ärende.

Du kan också söka genom att använda vår pdf-blankett Pdf, 615.4 kB, öppnas i nytt fönster.. Skriv ut och posta eller skicka till oss via e-post till mbn.diarium@tanum.se.

Skickar du in din ansökan via e-tjänst eller e-post behöver vi en separat fil i pdf-format för respektive dokument/handling, det vill säga en egen fil för varje ritning, karta, foto och så vidare.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede