Rivningslov

Rivning

Ska du riva en byggnad eller del av en byggnad? Ta då först reda på om byggnaden ligger inom ett område som omfattas av en detaljplan. Ska du riva en byggnad inom område för detaljplan så krävs det att du får ett rivningslov.
Utanför detaljplan krävs det en anmälan.

I din ansökan vill vi att du beskriver vad det är som ska rivas. Viktigt att tänka på när du planerar rivningen är att först göra en inventering om vilket avfall som finns i byggnaden och var rivningsmaterialet kommer att tas hand om. Om det finns miljöfarligt avfall ska detta framgå i din ansökan samt i kontrollplanen.

I din ansökan/anmälan vill vi att du bifogar:

  • Ansökanöppnas i nytt fönster alternativt anmälanöppnas i nytt fönster.
  • Kontrollplan för rivningen.
  • Situationsplan i lämplig skala, exempelvis 1:500, där den aktuella byggnaden markeras.
  • Vid större rivningsprojekt ska det även finnas en certifierad kontrollansvarigöppnas i nytt fönster.

Vi ser gärna att du även bifogar foton på byggnaden och byggnadsdelen som kommer att rivas. Detta kommer att underlätta vår handläggning av ansökan. Tänk även på att du kan återanvända äldre byggnadsdelar i en kommande nybyggnation.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter
Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede

Obokade besök

Mån-Fre 9:00-12:00