Nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll

Nybyggnadskarta

Vid ansökan om bygglov för ny- och tillbyggnader krävs en situationsplan över tomten, och inom detaljplanerade områden ska situationsplanen i de fall ansökan avser nybyggnad av bostads- och fritidshus vara grundad på en nybyggnadskarta. I vissa fall kan det även krävas en nybyggnadskarta för andra åtgärder än bostadsbebyggelse samt för åtgärder inom sammanhållen bebyggelse. Det är i slutändan förutsättningarna på platsen som avgör om det krävs en nybyggnadskarta.

Nybyggnadskartan tillhandahålles enbart av kommunen.

När behövs situationsplan på nybyggnadskarta vid bygglovsansökan?

I bilden nedan ges information om när en nybyggnadskarta behövs, klicka för förstoring.

Beställning av nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta är en produkt som tas fram av kommunen mät- och kartavdelning.

Beställning sker enkelt via webbformulär E-tjänst, beställning av nybyggnadskarta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter lagd beställning av mättjänst får du en offert med kostnadsuppgift om vad den efterfrågade nybyggnadskartan kostar som du behöver bekräfta innan uppdraget ses som beställt. Nybyggnadskartan debiteras enligt taxa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beslutad av kommunfullmäktige och ingår inte i bygglovsavgiften.

Tänk på att beställa din nybyggnadskarta i god tid innan du avser att skicka in din ansökan om bygglov då handläggningstiden varierar under året.

För mer information om nybyggnadskarta kan ni läsa under avsnitt kartor och mätning, nybyggnadskarta. Öppnas i nytt fönster.

Utstakning och lägeskontroll

Efter utfärdat startbesked eller bygglov är det viktigt att den tilltänkta åtgärden hamnar på rätt plats.

Utstakning innebär att det som finns inritat på situationsplanen märks ut på marken. Utstakningen visar alltså var den planerade åtgärden kommer att hamna på tomten. En höjdreferens i form av byggfix sätts ut som används för avvägning under markarbetena.
Utstakning kallas ibland för utsättning.

Utstakning sker oftast i två steg.
1: Grovutstakning utföres i regel inför schaktningsarbeten.
2: Finutstakning utföres i regel när markarbeten för husgrunden är klara före man påbörjar arbetet med själva husgrunden.

Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt ställe. Kontrollen visar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet.

Lägeskontroll brukar göras när formen till grunden är färdig men innan gjutning av plattan påbörjas. Om en lägeskontroll utförs i tid finns möjligheter att rätta till eventuella fel. Lägeskontroll utförs ibland efter att grundläggning utförts, eller till och med när åtgärden är klar, vilket är för sent. Om byggnaden placeras fel kan det leda till att slutbesked inte kan ges.

Tänk på att det är du som låter uppföra byggnaden som ansvarar för att lägeskontrollen blir utförd.

Vem får utföra utstakning och lägeskontroll?

Utstakning och lägeskontroll kan beställas av konsult med behörig mätningstekniknisk kompetens eller hos Tanums kommun mät och kartavdelning via e-tjänst Länk till annan webbplats..

För mer information om vad mätteknisk kompetens innebär kan ni läsa på grundläggande mätningsteknisk färdighet Öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede