Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta är en karta som redovisar fastighetens gränser, angränsande fastighet, befintliga byggnader, rättigheter, inmätta höjder, höjdkurvor, eventuella byggrätter eller andra bestämmelseområden etcetera.
Kartan tas fram genom utdrag av förättningsakter från lantmäteriet. Utdrag av primärkarta samt genom fältarbete på plats såsom inmätning, utsättning av höjd fix, kontroll/inmätning av fastighetsgränser (mot akter) etcetera.

Kartan är till för dig så du kan redovisa läget av planerad byggnation när du söker bygglov. Nybyggnadskarta är ett krav vid nybyggnation inom detaljplanelagt område.

Det kan även vara så att bygglovsavdelningen ställer krav på nybyggnadskarta utanför detaljplanerat område, Kontakta gärna bygglovsavdelningen för att få reda på vilka underlag du behöver.

Enkel nybyggnadskarta
Vi använder oss inte av begreppet "enkel nybyggnadskarta" längre, vilket tidigare var benämningen på en nybyggnadskarta utanför planlagt område. Det kallas enbart nybygggnadskarta oavsett om det är planlagt område eller inte.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Plan- och kartavdelningen

0525-183 75

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede