Utstakning

Utstakning innebär att det som finns inritat på situationsplanen märks ut på marken. Utstakningen visar alltså var den planerade åtgärden kommer att hamna på tomten. En höjdreferens i form av byggfix sätts ut som används för avvägning under markarbetena.
Utstakning kallas ibland för utsättning.

Utstakning sker oftast i två steg.
1: Grovutstakning utföres i regel inför schaktningsarbeten.
2: Finutstakning utföres i regel när markarbeten för husgrunden är klara före man påbörjar arbetet med själva husgrunden.

Här finner du länk till E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för beställning av utstakning.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Plan- och kartavdelningen

0525-183 75

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede