Gränsanvisning

Gränsanvisning kan utföras om man är osäker på läget för fastighetsgränsen. Detta genomförs som regel genom fältarbete där man letar upp, mäter in och markerar befintliga gränsmarkeringar. Även försvunna gränsmarkeringar kan stakas ut om deras läge går att beräkna i förhållande till återfunna och inmätta markeringar. Anvisad gräns märks ut med provisoriska markeringar av typen trälläkt och/eller färgmärkning på mark.

En förutsättning för att kunna utföra en gränsanvisning är att fastigheten är tillkommen i en juridiskt gällande fastighetsbildningsåtgärd, och att det finns någon form av förättningshandling som tydligt beskriver fastighetens gränser.

Observera att vi ej får staka ut nya permanenta gränsmarkeringar. Anvisad gräns har ingen juridisk verkan. Att sätta/bestämma gränser är det Lantmäteriet som har juridiska befogenheter för.

Här finns e-tjänsten för beställning av gränsanvisning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Plan- och kartavdelningen

0525-183 75

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede