Gränsanvisning

Gränsutvisning kan utförs då man är osäker på fastighetsgränsen. Detta genomförs genom att läsa förättingshandlingar från lantmäteriet, leta upp överväxta gränsmärken & inmätningar.

Försvunna gränsmarkeringar kan i regel stakas ut genom beräkna läget i förhållande till befintliga markeringar. Anvisad gräns märks provisoriskt ut med trälläkt alternativt färgmärkning på mark. 

Att kunna utföra gränsanvisning kräver att det finns någon form av förättningshandling som beskriver gränserna för fastigheten.
Vi får inte sätta ut nya permanenta gränsmarkeringar såsom gränsrör. Anvisad gräns har ingen juridiskt verkan. Att sätta/bestämma gränser är det Lantmäteriet som har juridiska befogenheter för.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Plan- och kartavdelningen

0525-183 75

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede