Gränsanvisning

Gränsutvisning utförs då man är osäker på fastighetsgränsen. Detta genomförs genom att granska förättingshandlingar, leta upp överväxta gränsmärken.
Försvunna gränsmarkeringar kan i regel stakas ut genom beräkna läget i förhållande till befintliga markeringar. Anvisad gräns märks provisoriskt ut med trälläkt alternativt färgmärkning på mark. 
Att kunna utföra gränsanvisning kräver att det finns någon form av förättningshandling som beskriver gränserna för fastigheten.
Vi får inte sätta ut nya permanenta gränsmarkeringar såsom gränsrör. Anvisad gräns har ingen juridiskt verkan. Att sätta/bestämma gränser är det lantmäteriet som har befogenheter för.