Lägeskontroll

En lägeskontroll är en inmätning av den byggnation som beviljats bygglov. Lägeskontrollen visar om det inmätta läget i plan och höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet.

Lägeskontrollen bör göras när formen till grunden är satt men innan gjutning påbörjats. Om en lägeskontroll utförs i tid finns möjlighet att rätta till eventuella fel. Lägeskontroll utförs ibland efter att grundläggning utförts, eller till och med när åtgärden är klar, vilket är för sent. Om byggnaden placeras fel kan det leda till att slutbesked inte kan ges.

Tänk på att det är du som låter uppföra byggnaden som ansvarar för att lägeskontrollen blir utförd.

Lägeskontroll kan beställas av behörig mätningstekniker. Du kan också beställa lägeskontroll via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Plan- och kartavdelningen

0525-183 75

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede