Lägeskontroll/Relationsinmätning

Lägeskontroll är till för att kunna redovisa att man har placerat byggnaden i enligt med bygglovet. Lägeskontroll sker genom inmätning av byggnadens läge samt ritas in på en relationshandling.