Vad kostar bygglov och startbesked?

Den taxa som tillämpas för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet beslutas av kommunfullmäktige. Taxan är avsedd att täcka kostnaden för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Taxan för vår verksamhet är knuten till handläggningskostnaden som justeras en gång per år med prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

I avgiften för bygg-, mark- eller rivningslov ingår förutom avgiften för lovgranskningen även avgiften för den tekniska handläggningen.

Timavgiften är 1 186 kronor.

Nedan följer ett antal exempel på vad ett bygglov eller startbesked för en viss åtgärd kan komma att kosta.

Åtgärd

Avgift

Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus,
inom detaljplan, planenlig åtgärd

33 208 kronor

Nybyggnad av fritidshus,
inom detaljplan, planenlig åtgärd

30 836 kronor

Nybyggnad av garage, inom detaljplan,
planenlig åtgärd, inkl. tekniskt samråd

17 790 kronor

Tillbyggnad, inom detaljplan,
planenlig åtgärd, inkl. tekniskt samråd

17 790 kronor

Fasadändring
utan tekniskt samråd

9 488 kronor

Anmälan om eldstad (t.ex. kamin eller
rökkanal), utan tekniskt samråd

3 558 kronor

Mur eller plank, inom detaljplan,
planenlig åtgärd, utan tekniskt samråd

7 116 kronor

Ny- eller tillbyggnad av komplement-
byggnad (Anmälan Attefallshus),
med tekniskt samråd

14 232 kronor

Ny- eller tillbyggnad av komplement-
byggnad (Anmälan Attefallshus),
utan tekniskt samråd

7 116 kronor

Tillbyggnad, 15 kvm (Anmälan Attefall),
utan tekniskt samråd

7 116 kronor


Tillkommande kostnader

* För ditt ärende kan en situationsplan på nybyggnadskarta komma att krävas. Här kan du läsa mer om när krav på nybyggnadskarta Öppnas i nytt fönster. ställs. Nybyggnadskarta debiteras separat och ingår inte i lov- eller anmälningsavgiften.

* För ditt ärende kan komma att krävas utstakning och/eller lägeskontroll för att den tilltänkta åtgärden ska placeras på korrekt plats. Utstakning och lägeskontroll debiteras separat och ingår inte i lovs- eller anmälningsavgiften.
Här kan du läsa mer om utstakning och lägeskontroll. Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede