Kommunikationsstrategi och grafisk manual

Kommunikationsstrategi

Tanums kommuns kommunikationsstrategi är en långsiktig plan som ger riktlinjer för hur kommunens medarbetare och representanter för Tanums kommun ska arbeta med information och kommunikation - i olika sammanhang, kanaler och mot olika målgrupper.

Kommunikationsstrategin Pdf, 874 kB, öppnas i nytt fönster. är ett vägledande dokument som anger inriktningen i kommunikationsarbetet för alla verksamheter inom kommunen och visar oss hur Tanums kommun blir en tydlig och enhetlig avsändare, vilket tilltal vi använder och hur vi skapar dialog för att få effektivitet
och helhetssyn. Den ska bidra till att uppfylla de övergripande målen för den kommunala verksamheten. Goda relationer med kommuninvånare, näringsliv och massmedia är viktigt för
Tanums kommun. Därför behöver vi vara öppna, tillmötesgående och snabba i våra kontakter, oavsett om det gäller positiva eller negativa nyheter.

Viktigt att tänka på är att god kommunikation inte kommer av sig själv, utan skapas gemensamt. Vi har alla ett ansvar att tillämpa kommunikationsstrategin i vårt dagliga arbete.

Tanums vision

Tanum är en kommun som präglas av småskalighet, entreprenörskap och närhet till natur och vatten. Det är vi stolta över och måna om att bevara. Och med förankring i historien, som återspeglas i hällristningar och kulturmiljöer, ska hela kommunen utvecklas på ett sätt som är långsiktigt hållbart och som stärker Tanums identitet med livskraftiga samhällen och en levande landsbygd. Visionen symboliserar den positiva utveckling som ska karaktärisera Tanums kommun:

"Livskvalitet i vardagen

Med förankring i vår mångtusenåriga historia tar vi klivet mot framtidens utmaningar. För att ge våra medborgare en god välfärd gör vi satsningar på skola, omsorg, närings- och föreningsliv.

Vi växer genom att stärka vår identitet som en hållbar kommun full av småskalig entreprenörsanda och livslångt lärande. Här erbjuds möjligheter att bo, verka och vistas året runt i hela kommunen

Tanum investerar för framtiden som en trygg, hållbar, effektiv och ansvarstagande kommun med service i världsklass.

Detta ger oss livskvalitet i vardagen."

Grafisk manual

Denna manual syftar till att ge en hjälpande hand i hur Tanums kommun ska kommunicera med omvärlden på ett tydligt, enhetligt och konsekvent sätt. Det betyder inte att den strävar efter att ge dig en absolut och heltäckande bild eller begränsa din handlingsfrihet. Snarare tvärtom.

Grafisk profil Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Omslaget på Grafisk profilFörstora bilden

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Informationsavdelning

0525-181 24

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede