Sociala medier

Sociala medier är ett samlingsbegrepp för olika kommunikationskanaler på webbplatser och telefonappar.

Syftet med Tanums kommuns bruk av sociala medier är främst att skapa dialog med medborgarna och ytterligare en kanal för att presentera nyheter. Sociala medier är dessutom användbart vid kriskommunikation, rekrytering, varumärkesbyggande och omvärldsbevakning. I sociala medier är det möjligt att nå ut till människor som kommunicerar digitalt men som vanligtvis inte besöker kommunens egen webbplats.

Vår främsta informationskanal är Tanums kommuns hemsida. När sociala medier används ska det vara ett komplement till information på dessa kanaler, aldrig ersättning. Detta för att inte utesluta personer som inte använder sig av sociala medier.

Regler och förhållningssätt

Tänk på att aldrig skicka känslig information (personuppgifter med mera) genom våra sociala medier. Vi rekommenderar att du ringer, skickar brev eller mejl till oss i stället. Sidan är inte heller en arena för politiska diskussioner.

Inlägg och material som publiceras i sociala medier är allmänna handlingar.

Eventuella inlägg som gäller enskilda ärenden, eller som är olagliga, olämpliga och kränkande kommer att tas bort av oss. Detta kan gälla inlägg som innehåller:

  • förtal, personliga angrepp eller kränkande bilder eller uppgifter
  • uppvigling, hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier
  • olagligt material
  • svordomar eller obscena ord
  • upphovsrättsintrång eller intrång i andra rättigheter som skyddas i 5 kap. upphovsrättslagen
  • pornografi
  • personuppgifter, integritetskränkande information om privatpersoners liv t ex med avseende på ras/etniskhet, politiska åsikter eller religiös övertygelse
  • spam och annan marknadsföring

Inlägg med sekretessbelagda uppgifter, olagligt eller olämpligt innehåll får inte förekomma i sociala medier som Tanums kommun ansvarar för. Sådana uppgifter ska omedelbart tas bort från mediet där det är möjligt. Vid borttagande av inlägg och kommentarer på grund av deras kränkande eller sekretessbelagda innehåll ska de diarieföras i enlighet med kommunens dokumenthanteringsplan. Synpunkter som kommer kommunen tillhanda via sociala medier, och som inte bedöms vara av ringa betydelse, registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer som bryter mot något i ovanstående lista, samt blockera användare som bryter mot våra regler. I de fall vi ser uppmaningar till brott eller brottslig verksamhet görs polisanmälan.

Facebook

Vi vill gärna prata med dig som är tanumsbo, därför finns vi med på Facebook. Facebook är ett socialt nätverk där man kommunicerar med vänner, organisationer, företag eller kommuner, och är det största sociala nätverket på Internet.

Syftet med kommunens facebooksida är att informera om vår service och ge dig möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Tänk på att vi inte kan kommentera enskilda ärenden.

Tanums kommun, vår huvudsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Näringslivsutvecklarna i Tanum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Biblioteket i Tanum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ung i Tanum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Familjecentralen Eken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tanums gymnasium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhörigstödet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Informationsavdelning

0525-181 24 eller 186 71

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede