Sociala medier

Tanums kommun använder sociala medier som ett komplement till andra kanaler för att skapa dialog och sprida information om kommunens verksamhet.

Tanum.se, är vår primära digitala informationskanal. Vi finns också på sociala mediekanaler som Facebook, Instagram och LinkedIn. Syftet med närvaro i sociala medier är att ha fler kanaler där vi kan kommunicera och föra dialog med boende och besökare, inte minst vid kriser och andra så kallade särskilda händelser.

Förhållningssätt

Tänk på att aldrig skicka känslig eller sekretessbelagd information till oss (personuppgifter med mera) genom våra sociala medier. Vi rekommenderar att du ringer, skickar brev eller mejl till oss i stället.

Kommentarsregler

Alla ska vara välkomna och trivas på våra sidor. Därför ber vi alla att följa allmänna kommentarsregler. Vi raderar inlägg och kommentarer som bryter mot reglerna och vårt syfte. Om inläggen är brottsliga blir de polisanmälda. Följande får däför inte publiceras:

 • Kränkande uppgifter, påståenden och tillmälen
 • Uppvigling
 • Hets mot folkgrupp
 • Olaga våldsskildringar
 • Upphovsrättsintrång eller intrång i andra rättigheter som skyddas av 5 kap upphovsrättslagen
 • Svordomar och obscena ord
 • Kommentarer som kan uppfattas som ärekränkande/personligt angrepp på enskild person/personer (medarbetare i Tanums kommun eller annan person)
 • Pornografiska, rasistiska eller sexistiska yttranden
 • Uppmaningar till brott
 • Hot, trakasserier, skvaller eller lögner
 • Missledande information
 • Marknadsföring av kommersiell verksamhet
 • Uppenbar skräppost
 • Partipolitiska synpunkter och debatter (dessa hänvisar vi till politiska forum).

Radera kommentarer

Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer som bryter mot något i ovanstående lista, samt blockera användare som bryter mot våra regler. I de fall vi ser uppmaningar till brott eller brottslig verksamhet görs polisanmälan.

Kommentarer med sekretessbelagda uppgifter, olagligt eller olämpligt innehåll får inte förekomma i sociala medier som Tanums kommun ansvarar för. Sådana kommentarer tar vi omedelbart bort där det är möjligt. Vid borttagande av kommentarer på grund av deras kränkande eller sekretessbelagda innehåll diarieförs de i enlighet med kommunens dokumenthanteringsplan.

Bevakning

Våra centrala sociala medier bevakas kl 08.00-16.30 vardagar och sköts av Tanums kommuns kommunikationsenhet, vår målsättning är att svara inom 24 timmar vardagar kl 08.00-16.30.

Verksamheter inom kommunen har ibland egna konton i sociala medier som sköts av respektive verksamhet.

Vi är tacksamma om du som besöker oss i våra kanaler rapporterar material som bryter mot lagar och regler om vi inte hunnit lägga märke till det.

Allmän handling

Inlägg och material som publiceras i sociala medier är allmänna handlingar.

Tanums kommun i sociala medier

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Informationsavdelning

0525-181 24

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede