Lärpraktik, VFU

Lärar- förskollärar- och fritidspedagogutbildningar innehåller en stor del verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

VFU, är den del av utbildningen som studenterna genomför i för-, grund- och gymnasieskolor.

Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen ska skapa en helhet tillsammans med den del som är förlagd till högskolan/ universitetet.

VFU är av central betydelse för att studenten ska ges möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser. Studenten tilldelas en handledare.

VFU i Tanum

Tanums kommun har avtal med ett antal högskolor och universitet. Vi strävar efter att våra handledare ska vara erfarna lärare, helst med handledarutbildning.

VFU-samordnare i Tanums kommun är Camilla Söderlund, telefon 0721455035

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede