Hemsjukvård

Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar, till och med sjuksköterskenivå, vilket innebär  att insatser från läkare ges av regionen (landstinget). Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvården på särskilt boende samt för alla patienter som är inskrivna i hemsjukvården. För att bli inskriven i hemsjukvården krävs att man har ett varaktigt, dygnet runt behov av hemsjukvårdsinsatser.

Om du behöver hemsjukvård under tillfällig vistelse i Tanums kommun ska du kontakta hemsjukvården i din hemkommun.

Enhetens mål är att alla patienter skall ges en god och säker hälso- och sjukvård oberoende av vem som utför insatserna. Insatserna skall vara individuellt anpassade och ta tillvara patienternas egna resurser.

Enheten leds av en områdeschef och består av verksamheterna:

  • Hemsjukvård Norr
  • Hemsjukvård Söder
  • Demenssjuksköterska

Områdeschefen

Telefon måndag-fredag 0525-181 75.

Demenssjuksköterska

Inom äldreomsorgen finns en demenssjuksköterska som ger råd och stöd för demenssjuka och deras anhöriga.

Demenssjuksköterska telefon måndag-fredag 0525-185 54.

Samverkande sjukvård

Tanums kommun deltar i samverkande sjukvård tillsammans med flera andra kommuner och Västra Götalandsregionen. Samverkande sjukvård startades som ett projekt men är nu permanentat. Syftet med samverkan är att skapa en snabbare, tryggare och säkrare hälso- och sjukvård i Fyrbodal. Samverkansmodellen innebär att regionen och kommunen tillvaratar de samlade sjukvårdsresurserna på effektivaste sätt och erbjuder rätt vård på rätt plats så nära patientens hem som möjligt.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Hemsjukvård

Hemsjukvården, telefon-
sköterska
0525-185 51
Telefontid mån-fre 8-16
Övrig tid telefonsvarare

Vårdplaneringssköterska
0525-185 36

Områdeschef
Tel: 0525-181 75