Tekniskt samråd

Tekniskt samråd ska hållas i ärenden där du behöver en kontrollansvarig eller om du som byggherre önskar.

Miljö- och byggnadsnämnden kallar skriftligen till ett tekniskt samråd där byggherren och kontrollansvarig ska närvara. I vissa fall kallas även fler personer, till exempel räddningstjänsten eller miljöavdelningen. Som byggherre ansvarar du för att projektörer och entreprenörer kallas till byggsamrådet.

Vid samrådet görs en genomgång av:

 • Arbetets planering och organisation
 • Byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren har gett in
 • Hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats, om samrådet avser en rivningsåtgärd
 • Behovet av arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder
 • Behovet av färdigställandeskydd
 • Behovet av utstakning eller/och lägeskontroll Öppnas i nytt fönster.
 • Behovet av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked
 • Behovet av ytterligare sammanträden

Vid samrådet upprättas ett protokoll

På det tekniska samrådet pratar ni om processen för byggnationen och vilka handlingar som ska lämnas in till byggnadsinspektören. Exempel på handlingar som diskuteras vid det tekniska samrådet:

 • Förslag till kontrollplan
 • Konstruktionsritning
 • Färdigställandeskydd
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Energibalansberäkning

Stora byggprojekt kan behöva möten innan det tekniska samrådet är komplett och delar av projekteringen kan behöva diskuteras tidigt. För information kontakta våra byggnadsinspektörer via kundcenter 0525-180 00.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede