Startbesked

För ärenden som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan får du inte påbörja arbetena förrän du fått ett startbesked från miljö- och byggnadsnämnden. Att påbörja arbetena utan startbesked leder till sanktionsavgift.

I startbeskedet fastställs kontrollplanen som ska gälla för byggarbetenas genomförande.

Innan startbesked kan ges behöver du och din kontrollansvarig ha varit på ett tekniskt samråd med kommunens byggnadsinspektör.

Först därefter, när kontrollplanen fastställs samt övriga handlingar som behöver redovisas för miljö- och byggnadsnämnden är inlämnade, kan ett startbesked ges.

När tekniskt samråd inte behövs

Om det inte behövs något tekniskt samråd, ges startbesked redan i samband med att beslut om lov ges, eller snarast möjligt därefter, eller efter att anmälan har kommit in.

Om alla handlingar inte har inkommit föreläggs byggherren att skicka in dessa för att nämnden ska kunna pröva frågan om startbesked.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede