Förberedelser

Funderar du på att bygga om eller bygga till ditt hus? Ska du bygga nytt? Redan på idéstadiet är tankarna många och du kan behöva råd och tips innan du söker bygglov.

Kundcenter

I vårt kundcenter kan du få svar på allmänna frågor om bygglov, detaljplaner och ritningar.

Behövs bygglov?

Börja med att ta reda på om det du tänkt göra kräver bygglov eller inte. De flesta byggprojekt kräver lov.

Råd och tips

Det är viktigt att ta hänsyn till omgivningen när du ska bygga så att det nya passar in och områdets karaktär inte förvanskas. Vi kan ge dig råd och tips om vad du bör tänka på.

Inom detaljplanelagt område

Om och hur du får bygga beror framför allt på vad som står i detaljplanen för området där du vill bygga. En detaljplan är det juridiska dokument som reglerar byggande och exploatering inom ett visst område. Detaljplanen reglerar bland annat byggrätten i området, det vill säga hur området får bebyggas, byggnadernas maxstorlek, maxhöjd, utseende och placering.
I kartportalen hittar du detaljplaner. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utanför detaljplanelagt område

Utanför ett detaljplanelagt område finns ingen generell byggrätt för området. Det innebär att alla ansökningar om bygglov prövas enligt plan- och bygglagen tillsammans med kommunens översiktsplan och lokala förutsättningar på platsen.

Hur ansöker jag?

Här finns information om hur du ansöker om bygglov.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede