Beslut

När du har fått ditt bygglov har du två år på dig, från att beslutet fått laga kraft, att påbörja byggnadsarbetena, annars upphör bygglovet att gälla. Du ska avsluta arbetet inom fem år från den dag beslutet fått laga kraft. Observera att startbesked krävs innan byggnadsarbete får påbörjas.

Vem fattar beslutet?

Miljö- och byggnadsnämnden har gett delegation till bygglovshandläggarna att bevilja bygglov. I vissa fall, till exempel om ansökan strider mot detaljplanen eller bygglovet har en större påverkan, fattas beslutet av miljö- och byggnadsnämnden.

När bygglovet är beviljat

När bygglovet är beviljat skickas beslutet till sökanden och fastighetens ägare. Beslutet annonseras i post- och inrikes tidningar. Innan du påbörjar några byggarbeten behöver du vänta fyra veckor från det att bygglovet är annonserat i post- och inrikes tidningar. Du behöver också ha fått ett startbesked.

Avgifter

Dina avgifter regleras av miljö- och byggnadsnämndens taxa, som antagits av kommunfullmäktige. I vissa fall tillkommer också en avgift för detaljplan eller fastighetsplan. Länk till information om bygglovsavgift Öppnas i nytt fönster..

Överklaga beslut

Om du är missnöjd kan du överklaga ett beslut som tagits i miljö- och byggnadsnämnden eller på delegation av en tjänsteman.

Om dina grannar har lämnat negativa synpunkter på din bygglovsansökan får de också möjlighet att överklaga beslutet. De får ett brev när beslutet är fattat med information om hur de kan överklaga.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede