Aktuella VA-projekt

Inom VA-verksamheten pågår ständigt projekt av större och mindre slag. Många projekt syftar till att förbättra verksamheten ur miljösynpunkt, bland annat uppförandet av ett nytt reningsverk och projekt som minskar mängden tillskottsvatten i spillvattensystemet, till exempel anläggning av dagvattenledningar.

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i områden som tidigare haft enskilda VA-anläggningar är också projekt som syftar till att förbättra miljön i hav och vattendrag samt människors hälsa.

En annan typ av projekt som dominerar inom kommunen är sådana som syftar till att säkra och höja kapaciteten på vattenförsörjningen i takt med att allt fler abonnenter ansluts till den kommunala VA-anläggningen.

Nedan presenteras några av VA-avdelningens aktuella projekt.

Pågående VA-projekt

  • Uppförande av nytt vattentorn i Hamburgsund
  • Utbyggnad av vattenverket i Tanumshede
  • Överföringsledningar mellan Fjällbacka och Kämpersvik
  • Förlängning av utloppsledningen från Bodalens avloppsreningsverk
  • Ny vattenledning mellan Havstenssund och Resö för ökad kapacitet

Kommande VA-projekt

  • Utbyggnad av kommunalt VA i Skärholmen (Bottna/Gerlesborg)
  • Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverket i Gerlesborg

Avslutade VA-projekt

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede