Aktuella VA-projekt

Inom VA-verksamheten pågår ständigt projekt av större och mindre slag. Många projekt syftar till att förbättra verksamheten ur miljösynpunkt, bland annat om- och tillbyggnader av reningsverk och projekt som minskar mängden tillskottsvatten i spillvattensystemet, till exempel anläggning av dagvattenledningar.

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i områden som tidigare haft enskilda VA-anläggningar är också projekt som syftar till att förbättra miljön i hav och vattendrag samt människors hälsa.

En annan typ av projekt som dominerar inom kommunen är sådana som syftar till att säkra och höja kapaciteten på vattenförsörjningen i takt med att allt fler abonnenter ansluts till den kommunala VA-anläggningen.

Nedan presenteras några av VA-avdelningens aktuella projekt.

Pågående VA-projekt

Avslutade VA-projekt

 • Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverket i Gerlesborg
 • Om- och tillbyggnad avloppsreningsverket i Tanumshede
 • Nybyggnad av kommunalt VA i Hamburgsund
 • Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverket på Resö
 • Överföringsledningar mellan Fjällbacka och Kämpersvik
 • Uppförande av nytt vattentorn i Fjällbacka
 • Utbyggnad av vattenverket i Tanumshede
 • Förlängning av utloppsledningen från Bodalens avloppsreningsverk
 • Ny vattenledning mellan Havstenssund och Resö för ökad kapacitet
 • Uppförande av nytt vattentorn i Hamburgsund
 • Utbyggnad av VA i Trumsemyren, Kämpersvik
 • Ny vattenledning mellan Hamburgsund och Slottet för ökad kapacitet
 • Ny vattenledning med avsikt att förstärka dricksvattennätet i Hamburgsund
 • Utbyggnad av kommunalt VA vid Långekärr, Gerlesborg
 • Utbyggnad av kommunalt VA i Krossekärr, Grebbestad
 • Utbyggnad av kommunalt VA på Hamburgö
 • Överföringsledningar Kämpersvik-Bodalen
 • Omläggning av VA-ledningar i Sälviksvägen, Fjällbacka
 • Omläggning, kapacitetsökning av spillvattenledning på Svinnäs, Grebbestad
 • Ny dagvattenledning för miljöns skull i Villagatan, Grebbestad Länk till annan webbplats.
 • Bodalsverket
 • Ny vattenledning från Härlidsberget till Gissleröd, Grebbestad, för att öka kapaciteten på dricksvattendistributionen
 • Utbyggnad av kommunalt VA i Skärholmen (Bottna/Gerlesborg)

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55 (via SOS)

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede