Aktuella VA-projekt

Inom VA-verksamheten pågår ständigt projekt av större och mindre slag. Många projekt syftar till att förbättra verksamheten ur miljösynpunkt, bland annat om- och tillbyggnader av reningsverk och projekt som minskar mängden tillskottsvatten i spillvattensystemet, till exempel anläggning av dagvattenledningar.

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i områden som tidigare haft enskilda VA-anläggningar är också projekt som syftar till att förbättra miljön i hav och vattendrag samt människors hälsa.

En annan typ av projekt som dominerar inom kommunen är sådana som syftar till att säkra och höja kapaciteten på vattenförsörjningen i takt med att allt fler abonnenter ansluts till den kommunala VA-anläggningen.

Nedan presenteras några av VA-avdelningens aktuella projekt.

Pågående VA-projekt

Kommande VA-projekt

  • Utbyggnad av kommunalt VA i Långsjö
  • Om- och tillbyggnad avloppsreningsverket i Tanumshede
  • Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverket på Resö
  • Uppförande av nytt vattentorn i Fjällbacka

Avslutade VA-projekt

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55 (via SOS)

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede