Vattenavläsning och vattenmätare

Tanums kommun skickar ut avläsningskort en gång per år, vilka ska fyllas i och skickas tillbaka via post eller att du själv rapporterar in avläsningen. Inloggningsuppgifter finns tryckta på avläsningskortet. Detta gäller för den årliga avläsningen.

 • Det är viktigt att avläsningskorten skickas tillbaka eller inrapporteras så att rätt vattenmängd debiteras.
 • Läs gärna av vattenmätaren en gång per månad för att själv ha kontroll om någon vattenläcka uppstår i fastigheten.

Vattenmätare

 • Alla som är skrivna i kommunen och har kommunalt vatten ska ha vattenmätare.
 • Mätaren är kommunens egendom. 
 • Fastighetsägaren skall kostnadsfritt upplåta plats för vattenmätaren, och bekosta erforderliga anordningar för uppsättning av mätaren och sammankoppling med installationen i övrigt.
 • Kommunen ensam har befogenhet att uppsätta, nedtaga, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. 
 • Mätarens plats skall vara godkänd av kommunen. 
 • Mätaren anordnas så att den skyddas mot frysning, värmepåverkan och yttre påverkan. 
 • Golv bör tåla spill och läckage av vatten. 
 • Vid mätare -större eller lika med Qn=6 bör golvbrunn anordnas. 
 • Utrymmet bör vara väl ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador.

Vattenmätarplats

 • Mätarens plats skall utföras enligt VAV:s publikation VAV p 34 nov. 96.
 • Mätaren monteras i en horisontell, fast förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler.
 • Mätarkonsol och avstängningsventiler kan köpas hos rör- och vvs-butiker.
Skiss på montering av vattenmätare
Qn = 2,5 m³    L = 190 el 220 mm
Qn = 6,0 m³    L = 260 mm
Qn = 10,0 m³  L = 300 mm

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55 (via SOS)

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede