Byggnation av tryckstegringsstation med lågreservoar i Gerlesborg

Aktuellt

Projektet kommer att starta på plats under vecka 1.

Med start vecka 2, 2023, Gerlesborgvägen vara avstängd för genomfartstrafik i nedan markerad sträcka.

Arbetet kommer att pågå under vinter/vår 2023.

Upphandling av entreprenör har utförts och kontrakterad entreprenör är Markbygg AB.

Omfattning

Med syfte att förstärka vattenförsörjningen i Gerlesborg behövs en ny lågreservoar med efterföljande tryckstegringsstation i Gerlesborg. Orsaken till att det behövs en lågreservoar för försörjningen av detta område är att dricksvattenförbrukningen i området har ökat de senaste åren på grund av utbyggnad av VA-ledningar i Långekärrsområdet samt Skärholmen samt att fler fastigheter vill ansluta.

Information till berörda

Information om projektet har givits till vägföreningen i området.

Kontaktpersoner

Gällande projektet:
Projektledare Patrick Widengård, 072-553 89 02, patrick@projektmax.se

VA-chef Lennart Hedin, 0525-181 30, lennart.hedin@tanum.se

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55 (via SOS)

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede