Byggnation av tryckstegringsstation med lågreservoar i Gerlesborg

Aktuellt

Projektet kommer att starta på plats under vecka 1.

Med start vecka 2, 2023, Gerlesborgvägen vara avstängd för genomfartstrafik i nedan markerad sträcka.

Arbetet kommer att pågå under vinter/vår 2023.

Upphandling av entreprenör har utförts och kontrakterad entreprenör är Markbygg AB.

Karta över Gerlesborg där tryckstegringsstationen är utmärkt.Förstora bilden
Karta över Gerlesborgsområdet där omledningen av vägar visas.Förstora bilden

Omfattning

Med syfte att förstärka vattenförsörjningen i Gerlesborg behövs en ny lågreservoar med efterföljande tryckstegringsstation i Gerlesborg. Orsaken till att det behövs en lågreservoar för försörjningen av detta område är att dricksvattenförbrukningen i området har ökat de senaste åren på grund av utbyggnad av VA-ledningar i Långekärrsområdet samt Skärholmen samt att fler fastigheter vill ansluta.

Information till berörda

Information om projektet har givits till vägföreningen i området.

Kontaktpersoner

Gällande projektet:
Projektledare Patrick Widengård, 072-553 89 02, patrick@projektmax.se

VA-chef Lennart Hedin, 0525-181 30, lennart.hedin@tanum.se

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55 (via SOS)

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede