Anslutning till kommunalt VA

Vid frågor angående anslutningar till kommunens vatten- och avloppsledningar, avgifter, anslutningspunkter med mera är du välkommen att kontakta oss.

  • Jenny Axelsson, 0525-183 47 i verksamhetsområdet (oftast i tätorter)
  • Lennart Kollin, 0525-184 25 utanför verksamhetsområdet (oftast utanför tätorter)

Inför anslutning inom verksamhetsområdet ska en blankett fyllas i och skickas in, "Servisanmälan". Blanketten för Servisanmälan hittar du här.

Vid önskan om anslutning av fastighet som ligger utanför verksamhetsområdet ska en ansökan skickas till VA-avdelningen. Kontakta VA-avdelningen för mer information.

Exempel på anläggningsavgifter inom kommunens VA-verksamhetsområde för en bostadsfastighet med ett boende utan urinseparering:

Inklusive moms

2024

Vatten, spillvatten och dagvatten

334 600 kronor

Vatten och spillvatten

297 870 kronor

Vatten

187 610 kronor

Spillvatten

227 050 kronor


Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55 (via SOS)

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede