Anslutning till kommunalt VA

Vid frågor angående anslutningar till kommunens vatten- och avloppsledningar, avgifter, anslutningspunkter med mera är ni välkomna att kontakta oss.

  • Karin Görfelt, 0525-183 67 i verksamhetsområdet (oftast i tätorter)
  • Lennart Kollin, 0525-184 25 utanför verksamhetsområdet (oftast utanför tätorter)

Vid ansökan ska en blankett fyllas i och skickas in, "Servisanmälan". Denna blanketter hittar du här.

Mer information om kommunens VA-taxa.

Exempel på anläggningsavgifter inom kommunens VA-verksamhetsområde för en bostadsfastighet med ett boende utan urinseparering:

 

Inkl moms

Vatten, spillvatten och dagvatten

270 300 kronor

Vatten och spillvatten

240 630 kronor

Vatten

151 560 kronor

Spillvatten

183 420 kronor


Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede