Avgifter och styrdokument

Vatten- och avloppstaxan

I VA-taxan framgår vilka bruknings- och anslutningsavgifter som abonnenterna ska betala.

ABVA

Allmänna bestämmelser för användande av Tanums kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning och information till fastighetsägare.

Vattentjänstlagen

Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) styr den allmänna hanteringen av vattenförsörjning och avlopp i hela Sverige.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55 (via SOS)

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede