Dricksvatten

I Tanums kommun finns tre vattenverk. Till Tanumshede, Grebbestad, Havstenssund, Resö, Kämpersvik, Fjällbacka, Kville, Rabbalshede, Hamburgsund och Heestrand kommer vattnet från Tanums vattenverk. Till Östad och Backa kommer vattnet från Klageröds vattenverk och till Lur kommer vattnet från Lurs vattenverk. Gerlesborg får sitt vatten från Sotenäs kommun.

Vattnet som kommer i kranen har följande kvalitet:

Hårdhet

 • Vattnet från Tanums vattenverk är mycket mjukt, det vill säga hårdhetsgraden är under 2 °dH. Att vattnet är mycket mjukt innebär att man kan använda låg dosering av tvättmedel, diskmedel och liknande.
 • Vattnet i Lur är har en hårdhetsgrad på 5,5–7 °dH, vilket innebär att vattnet är medelhårt.
 • Vattnet i Backa och Östad har en hårdhetsgrad på 2-3 °dH, och benämns därmed som mjukt.

pH

 • pH i dricksvattnet ligger runt 8 i samtliga orter.

Alkalinitet

 • Alkaliniteten, som är ett mått på vattnets buffrande förmåga (förmåga att motstå pH-förändringar), är mellan 90 och 150 mg HCO3/l i dricksvattnet i samtliga av kommunens orter. Alkaliniteten bör vara mellan 50 och 150 mg HCO3/l för att motverka att vattenkvaliteten blir sämre (till exempel genom att det blir surt) vid långa uppehållstider i ledningsnät eller reservoarer.

Klor

 • Samtliga vattenverk i Tanums kommun är utrustade med UV-ljus, som avdödar eventuellt förekommande mikroorganismer. Därför behövs inte så mycket klor, men lite klor tillsätts periodvis i vattnet som ett sista steg i vattenverket. Klorhalten i Tanums kommuns vatten är generellt väldigt låg.

Järn

 • Vattnet från Tanumshede innehåller väldigt låga järnhalter, under 0,02 mg/liter.
 • Vattnet i Lur innehåller normalt sett också mindre än 0,02 mg järn/liter.
 • Vattnet i Backa och Östad kan innehålla från mindre än 0,02 mg/liter upp till 0,04 mg järn/liter. Gränsvärdet för tjänligt mer anmärkning är 0,10 mg/liter.

Fluorid

 • Vattnet från Tanumshede och Klageröd innehåller mindre än 0,2 mg fluorid/liter, vilket är en låg halt som innebär att vattnet inte har någon kariesförebyggande effekt.
 • Vattnet i Lur innehåller cirka 1 mg flourid/liter, vilket innebär att vattnet har en viss kariesförebyggande effekt. Halten är inte så hög att det innebär någon risk för fläckar på tänderna. Gränsvärdet för fluorid är 1,5 mg/liter.

Sammanställning för vatten från Tanums vattenverk

Skriv tabellbeskrivning här

Medelvärden

pH

8.4

Hårdhet (°dH)

1,3

Alkalinitet (mg HCO3/l)

140

Kalcium (mg/l)

7,9

Magnesium (mg/l)

0,9

Natrium (mg/l)

57

Sulfat (mg/l)

3,1

Klorid (mg/l)

21

Flourid (mg/l)

<0,20

Järn (mg/l)

0,0023


Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55 (via SOS)

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede