Överföringsledningar mellan Fjällbacka och Kämpersvik

Kommunen lägger nya överföringsledningar för vatten och avlopp (spillvatten) mellan Fjällbacka och Kämpersvik. Ledningarna dras i havet och går även in till Långsjö.

I den nya avloppsledningen ska avloppsvattnet från Fjällbacka pumpas till Bodalens avloppsreningsverk, som ligger strax söder om Grebbestad. Projektet är uppdelat i flera steg. Just nu är det ledningar i havet som anläggs. Sedan återstår arbeten kring och inuti Fjällbackas avloppsreningsverk, innan avloppet kan pumpas till Bodalen. Fjällbackas reningsverk kommer att byggas om till en pumpstation med utjämningsbassänger. Mellan Kämpersvik och Bodalen är det förberett med ledningar sedan några år.

Parallellt med avloppsledningen anläggs en dricksvattenledning. Syftet med den är att öka tillgången på dricksvatten i Fjällbacka- och Hamburgsundsområdet. Ledningen behövs för att kunna leverera vatten i tillräcklig mängd och med tillräckligt tryck i framtiden när fler ansluts i dessa områden.

Detta projekt gör det också möjligt att ansluta Långsjö till kommunalt vatten och avlopp, vilket kommer att utföras i ett eget projekt lite senare.

Entreprenören som ska anlägga sjöledningarna på uppdrag av Tanums kommun har påbörjat arbetet i augusti 2020. De kommer att vara vid Vikarna i Långsjö och svetsa ihop ledningslängder, som sedan flottas ut och sänks med hjälp av tyngder. Vid landanslutningarna kommer ledningen att borras/tryckas genom marken och ut i vattnet. Arbetet startar med en styrd borrning i Kämpersvik, från land och ut i havet.

Ledningarna kommer att ansluta land vid två ställen i Fjällbacka – dels vid avloppsreningsverket och dels i Mörhult. Dricksvattenledningen leds till Mörhult för att förbereda en koppling till ett nytt vattentorn som planeras att anläggas på Källvikshöjden.

Planen är att arbetet med sjöledningarna ska vara klart i maj 2021.

Projektledare för Tanums kommun är Thomas Carlsson.

Karta över VA-ledningen

Bilden visar sträckningen av de sjöledningar som kommer att anläggas hösten 2020 – våren 2021 mellan Kämpersvik och Fjällbacka.

Foto över en sjöledning

Fotot visar exempel på tidigare genomfört arbete med nedläggning av sjöledning utanför Grebbestad under våren 2020.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55 (via SOS)

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede