Utbyggnad av kommunalt VA i Långesjö

Tanums kommun planerar att ansluta Långesjö till det kommunala VA-nätet. Se översiktskarta nedan.

Översiktsbild LångsjöFörstora bilden

Omfattning

De fastigheter som omfattas av anläggningen är de som är inringade med ljusblått, rött och svart på bilden nedan.

Omfattning i LångsjöFörstora bilden

Tidplan

Under våren 2022 pågår upphandling av anläggningsarbetet. Arbetet på plats planeras att påbörjas efter sommaren 2022. Etapp 1 och 2 upphandlas separat och det kan bli olika entreprenörer som genomför arbetet. Till stor del kommer de att utföras samtidigt.

Arbetet planeras att vara färdigt i slutet av 2023. Hela anläggningen måste vara klar innan fastigheterna kan ansluta.

På Skutebacken (inringat med svart) har visst anläggningsarbete redan utförts, men till ett par återstående fastigheter kommer ledningar läggas i etapp 2. Fastigheterna på Skutebacken kan eventuellt anslutas före övriga Långesjö.

Information till fastighetsägare

Informationsbrev som skickats till fastighetsägare i området:

Övergripande information

Avloppsvattnet från Långesjö kommer att pumpas via Kämpersvik till Bodalens avloppsreningsverk, som ligger söder om Grebbestad. Ledningar för både vatten och spillvatten (avlopp) har lagts mellan Fjällbacka och Kämpersvik, med anslutning in mot Långesjö. Det arbetet har utförts 2020-2021.

Avloppet från Fjällbacka kommer också att pumpas till Bodalen inom några år. Ledningar mellan Kämpersvik och Bodalen är anlagda sedan tidigare. Dricksvattnet kommer från Nedre Bolsjön och renas i Tanumshedes vattenverk.

Kontaktpersoner

Gällande projektet:
Projektledare Thomas Carlsson, 0525-182 67, thomas.carlsson@tanum.se.

Gällande avgifter, anslutning, blanketter och liknande:
Jenny Axelsson, 0525-183 47, jenny.axelsson@tanum.se
Karin Görfelt, 0525-183 67, karin.gorfelt@tanum.se

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55 (via SOS)

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede