Utbyggnad av vattenverket i Tanumshede

Om du tar ett glas vatten i något av kommunens samhällen sommaren 2020 så är det stor chans att vattnet kommer från kommunens nya vattenverk. Vattenverket i Tanumshede har byggts till och i praktiken är det nästan ett helt nytt verk som byggts.

Under våren 2020 har det varit bråda tider på vattenverket, då de nya delarna av verket färdigställts och körts igång. Flera års arbete med planering och byggande ställs på sin spets när processen körs igång och allt ska fungera.

Det nya vattenverket kan leverera betydligt större mängder dricksvatten än det gamla.

VA-chef Lennart Hedin, drifttekniker Michael Ekman och driftchef Michael Viberg framför porten till den nya delen av Tanums vattenverk.

VA-chef Lennart Hedin, drifttekniker Michael Ekman och driftchef Michael Viberg framför porten till den nya delen av Tanums vattenverk.

-Den teknik som används är beprövad och trygg, säger drifttekniker Michael Ekman som ska driva vattenverket tillsammans med kollegan Rickard Utgren. Vattnet renas i sandfilter och kolfilter varefter det desinficeras med UV-ljus. pH-justeras och vattnet kontrolleras på olika sätt.

Råvattnet kommer från Nedre Bolsjön och håller en god kvalitet men behöver renas från humusämnen och desinficeras innan det används som dricksvatten.

Förbrukningen av dricksvatten i Tanums kommun är betydligt större under sommarveckorna än resten av året. Under de senaste åren har Tanums kommun haft bevattningsförbud för att säkerställa att vattnet ska räcka till alla.

-Förhoppningen är att kommunen inte ska behöva ha bevattningsförbud på grund av begränsningar i produktionen i fortsättningen. Vi kan dock inte rå på vädret så vi får vara ödmjuka ifall det blir torka, säger VA-chef Lennart Hedin.

-Det nya vattenverket har ungefär dubbelt så stor kapacitet som det gamla vattenverket, berättar driftchef Michael Viberg.

-För att kunna använda den fulla kapaciteten i framtiden behövs mer råvatten än man kan pumpa från Nedre Bolsjön idag, berättar Lennart vidare. Kommunen planerar därför för att uppgradera råvattenledningarna från Nedre Bolsjön. Samtidigt arbetar vi med att söka tillstånd för att använda Övre Bolsjön som kompletterande vattentäkt, avslutar Lennart.

Tanums vattenverk

 • Årsmedelproduktion 2019: 2 200 m3/dygn
 • Produktion 26 juli 2019: 4 200 m3/dygn
 • Beräknat behov år 2050: 8 800 m3/dygn
 • Maxkapacitet* gamla verket: 4 800 m3/dygn
 • Maxkapacitet* nya verket: 10 400 m3/dygn
 • Kostnad för nya verket inklusive ny reservoar: 75 miljoner kronor

*Man vill ha marginal mellan produktion och maxkapacitet för att säkerställa god kvalitet.

Orter som försörjs med dricksvatten från Tanums vattenverk:

 • Tanumshede
 • Resö
 • Havstenssund
 • Sannäs
 • Grebbestad
 • Fjällbacka
 • Kville
 • Rabbalshede
 • Hamburgsund
 • Heestrand

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55 (via SOS)

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede