Regler för utstakning av byggnad samt krav på nybyggnadskarta

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2008-05-20 att från och med 1 juli 2008 kräva nybyggnadskarta vid ansökan om bygglov för nybyggnad av bostads- samt fritidshus inom detaljplan samt övriga ärenden där så erfordras för prövningen.

Från och med 1 juli 2008 skall utstakning av nybyggnad ombesörjas av en genom kommunen godkänd mätningstekniker eller, när så bedöms lämpligt, av en från byggherren anlitad behörig mätningstekniker. Lägeskontroll av nya byggnader skall ske regelmässigt enligt kontrollplanen. Mätdata från lägeskontrollen i specificerat format skickas därefter till kommunens karthantering på mark- och exploateringsavdelningen.

Syftet med åtgärderna är att förbättra kvaliteten på kommunens bygglovshantering och att på sikt förbättra den kommunala primärkartan.

Beställa nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta kan beställas hos gata/GIS, enheten för kartor och mätning.

E-tjänst för beställning av nybyggnadskarta, utsättning och inmätning (klicka på Boende/Kartor och mätning på sidan du kommer till)

Vid frågor kontakta Linnéa Åkerblom 0525-183 75 eller Patrik Palm 0525-182 47.

Andra mätningstekniker är till exempel:

  • Metria; Axel Lindström 010-121 8461 axel.lindstrom@metria.se eller Anna Sagfors 010-121 8662
  • Hovås Mätkonsult AB; Filippa Christiansen 072 - 571 6210

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter
Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9.00-12.00

Tid för obokade besök

Måndag-fredag 9.00-12.00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede