Tobak och liknande produkter

Tobaksförsäljning

Tillstånd för att sälja tobak behöver du om du ska bedriva detaljhandel i en butik eller partihandel. Om du ska sälja till konsumenter via internet så måste du ansöka för det separat. Ansökan om tobaksförsäljning görs via våra e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Detta krävs för att få tillstånd

  • Du måste vara lämplig, vilket innebär att vi kommer att ställa frågor om dig till bland annat Skatteverket och polismyndigheten.
  • Om du inte har betalat dina skatter i tid eller om du har begått brott så kanske du inte kan få tillstånd att sälja tobak.
  • Om du ska sälja tobak så är det många regler som du måste kunna. Bland annat måste du veta att du inte får sälja tobak till personer under 18 år, tobaken du säljer ska ha korrekta hälsovarningar, marknadsföring får inte vara påträngande och du måste sätta upp skyltar som informerar om 18-årsgränsen.

Ändringar i verksamheten

Du ska alltid göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden om personer i bolaget ändras. Det kan till exempel vara VD, bolagsmän, firmatecknare eller aktieägare. En anmälan ska göras eftersom alla personer som har ett betydande inflytande i verksamheten måste prövas av miljö- och byggnadsnämnden. Även andra förändringar i verksamheten kan vara anmälningspliktigt. Kontakta miljöavdelningen om du har frågor.

Om du inte längre vill bedriva tobaksförsäljning ska du meddela miljö- och byggnadsnämnden om detta.

Ändringar och upphörande av verksamhet kan du anmälan via våra e-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

E-cigaretter och påfyllningsbehållare

Om du vill sälja eller servera e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska du anmäla din verksamhet till kommunen innan du börjar med försäljningen. Du kan lämna in en anmälan via våra e-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Observera att du även kan behöva söka tillstånd hos Länsstyrelsen för att kunna förvara e-cigaretter och påfyllningsbehållare eftersom de räknas som särskilt farliga kemiska produkter.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede