Lotteritillstånd

Kommunala lotterier är lotterier som anordnas inom en kommun. Tillstånd ges av barn- och utbildningsnämnden i Tanums kommun. All annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen (det som tidigare hette Lotteriinspektionen) för. Tillstånd ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt att stödja allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Lotterier utan tillstånd 3 kap 5 § i spellagen

En ideell förening behöver inte ha tillstånd att anordna ett lotteri om detta sker i samband med en tillställning inom ett avgränsat område i Tanums kommun. Exempel på tillställning kan vara, marknad, blåljusdag eller offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål. 

Då gäller vissa fastställda gränser för insatser och vinster:

  • lotter får kosta max 11 kronor per styck
  • vinstens värde får högst uppgå till 7 900 kronor, 1/6 prisbasbelopp* (2021, 7 930 kronor).
  • vinsten får endast bestå av varor (ej kontanter)

*2021 års prisbasbelopp är 47 600 kronor.

Registrering 6 kap 9 § i spellagen

En förening kan registreras av kommunen och får då arrangera lotterier för högst 33 och 1/3, 33,3 av prisbasbelopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under max en femårsperiod.

Följande gäller:

  • lotteriet tillhandahålls endast inom Tanums kommun
  • lotteriet får inte tillhandahållas från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag
  • vinstandel ska anges på lottsedlarna eller på anslagen vinstplan
  • utsedd lotteriansvarig person ska finnas

Ansöka:

Föreningar som önskar tillstånd/registrering för lotterier enligt spellagen kan ansöka om det på särskilda blanketter som du får hos Kultur och Fritid, Futura, Tanumshede eller via vår e-tjänst för lotteritillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Avgifter: 

Registreringsavgift för lotteri enligt 9 § är 300 kronor. 

Kontrollantarvode är 3 procent på totala insatsbeloppet, max 1 500 kronor

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Föreningsverksamhet

Camilla Bratt
0525-183 37

Besöks/postadress

Kulturhuset Futura
Granvägen 1
457 30 Tanumshede