Ventilation viktig för god hälsa

VentilationsdonFörstora bilden

Människors hälsa och välbefinnande beror till stor del på kvaliteten på den luft vi andas. Därför är det viktigt att luften inte innehåller skadliga eller irriterande ämnen som kan orsaka sjukdomar eller besvär.

Syftet med ventilationen är att leda bort fukt och föroreningar från inomhusluften och tillföra bostaden frisk luft utifrån. En god ventilation i bostaden och på arbetsplatsen är viktig för att skapa bra kvalitet på luften inomhus och för att ge ett behagligt och dragfritt klimat.

Om ventilationen inte fungerar är det risk för att människor som vistas i lokalen drabbas av sjukdom eller hälsoproblem. En alltför stor luftväxling kan dock upplevas som besvärande och leda till hög energianvändning.

Hur fungerar ventilationen?

Tilluft

Tilluft kallas den friska luft som kommer in i bostaden utifrån, via ventiler. De sitter ofta ovanför eller under ett fönster.

Frånluft

Frånluft kallas den luft som förs bort från bostaden, ofta genom ventiler i kök, badrum och toalett.

Ventilationen skapar ett luftflöde genom att uteluft tas in genom ventiler i vardagsrum och sovrum och inomhusluft förs ut genom ventiler i badrum och kök.

Olika ventilationssystem: tre huvudtyper

I dagens bostäder finns tre typer av ventilationssystem. Inom dessa finns olika varianter men de tre huvudtyperna är:

Självdragsventilation (S)

Luften ska strömma in genom tilluftsventiler och strömma ut via frånluftsventiler i toalettutrymme, badrum och kök. Draget i ventilationen skapas av temperaturskillnader mellan luften utomhus och luften inomhus.

Fläktstyrt frånluftssystem (F)

Tilluft kommer in genom tilluftsventiler/ vädringsfönster. Luften sugs ut med fläktar i kök, badrum och toalettutrymme.

Fläktstyrt från- och tilluftssystem (FT)

Tilluft trycks in med hjälp av fläktstyrda tilluftsventiler i sovrum och vardagsrum. Luften sugs ut via fläktar i kök, badrum och toalettutrymme. FT-system kan även kombineras med värmeväxlare och kallas då FTX system.

Koldioxidhalt

Ibland händer det att det i en lokal vistas fler personer än vad ventilationen är avsedd för. Ett sätt att kontrollera luftkvaliten är att mäta koldioxidhalten, som i till exempel klassrum inte bör överskrida 1000 ppm (ppm = miljondelar). Hög koldioxidhalt under längre tid är ett tecken på otillräcklig ventilation.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Tyvärr tyder många undersökningar på bristande skötsel och underhåll av ventilationssystem, något som innebär att de fungerar mycket sämre än avsett. Därför finns det regler om obligatorisk funktionskontroll (OVK) av ventilationssystem. Daghem, skolor, vårdlokaler, flerbostadshus, kontor och affärer ingår i denna kontroll.  Protokoll från genomförd obligatorisk ventilationskontroll ska skickas till plan- och byggavdelningen.

Vädra mera!

Vädring är ett viktigt komplement till ventilationen. Vädra gärna en stund varje dag! Vädra snabbt och effektivt, det räcker att hålla ett fönster öppet 1-5 minuter. Längre tid innebär att inomhusluften kyls ned onödigt mycket.

Problem med ventilation i bostaden?

Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning av de problem du upplever, kan du vända dig till miljöavdelningen. Miljöavdelningen är tillsynsmyndighet för frågor där “risk för olägenhet för människors hälsa föreligger" (miljöbalken 9 kap. 3§).

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede