Folköl och tobak

För att sälja tobak krävs tillstånd. För att sälja e-cigaretter, folköl och tobaksfria nikotinprodukter krävs anmälan till kommunen.

Kommunens miljö- och byggnadsnämnd har tillsammans med Polisen det lokala tillsynsansvaret över tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter och folköl.

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut avgift för handläggning av anmälan och ansökningsärenden samt för återkommande tillsyn.

Timtaxa 2024: 1 186 kronor
(fastställd av kommunfullmäktige 2023-04-24, § 50, indexuppräkning görs årligen)

I taxan kan du läsa mer om de olika avgifterna Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede