Folköl och tobak

Nya regler från 1 juli 2019

Den 1 juli 2019 börjar en nya tobakslag att gälla. Då behöver du som säljer tobak ansöka om ett tillstånd. Ett tillstånd för att sälja tobak kostar 8 235 kronor (2019). Detta belopp ska betalas in i samband med ansökan. När din ansökan är registrerad hos miljöavdelningen skickar vi dig en faktura. När vi kan se att avgiften är inbetald påbörjas handläggningen av ansökan.

Med tobak menas till exempel cigaretter, cigariller, cigarrer, rulltobak, piptobak, snus, vattenpipstobak och portionstobak. Du som innan den 1 juli har anmält tobaksförsäljning behöver istället ansöka om tillstånd senast 1 november 2019. Om du ska börja sälja tobaksvaror efter 1 juli ska du ansöka om tillstånd innan du börjar.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljö- och byggnads-
förvaltningen

Tobak, folköl

Samuel Lindh
livsmedelsinspektör
0525-180 00

Helen Stråhle
livsmedelsinspektör
0525-180 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2
457 81 Tanumshede