Folköl och tobak

Den 1 juli 2019 började en ny tobakslag att gälla. Detta innebär att du som planerar att sälja tobak behöver söka ett tobakstillstånd hos kommunen.

Med tobak menas till exempel cigaretter, cigarrer, cigariller, rulltobak, piptobak, snus och portionssnus.

Ansökan om tobakstillstånd skickas till miljö- och byggnadsnämnden. När din ansökan är registrerad hos miljöavdelningen skickar vi dig en faktura. När vi kan se att avgiften är inbetald påbörjas handläggningen av ansökan. Avgiften är för närvarande 9 675 kronor.

Om du planerar att sälja folköl och/eller elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare behöver du, innan försäljningen påbörjas, göra en anmälan till kommunens miljöavdelning. Anmälan gäller både vid försäljning i butik och serveringslokal. Avgiften är för närvarande 2 150 kronor per anmälan.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljö- och byggnads-
förvaltningen

Tobak, folköl

Samuel Lindh
livsmedelsinspektör
0525-180 00

Helen Stråhle
livsmedelsinspektör
0525-180 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2
457 81 Tanumshede