Alkohol

För att få servera starköl, vin, spritdrycker eller andra jästa alkoholdrycker till allmänheten eller till slutna sällskap (i försäljningssyfte), behövs enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) ett serveringstillstånd. Tillstånd behövs både vid servering till allmänheten och vid servering till slutna sällskap oavsett om det gäller servering vid ett enstaka tillfälle, en tidsbegränsad period eller vid permanent servering.

Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen

1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,

2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnader för inköp av dryckerna, och

3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker

Observera att samtliga tre förutsättningar ovan ska vara uppfyllda för att undantaget ska gälla. Se 8 kapitel 1 § Alkohollagen SFS 2010:162

I Tanums kommun är det kommunstyrelsen som hanterar ansökningar om serveringstillstånd och är tillståndsmyndighet.

Vi beskriver här hur det går till att ansöka om tillstånd.

När behövs ett serveringstillstånd?

Servering av starköl, vin, spritdrycker eller andra jästa alkoholdrycker får ske endast om tillstånd finns. Detta gäller varje form av alkoholservering mot ersättning samt även när alkoholdryck ingår i annan avgift, till exempel entréavgift.

När behövs inte ett serveringstillstånd?

Det är i många fall tillåtet att utan serveringstillstånd bjuda på alkoholdryck. Det är till exempel tillåtet att flera personer genom samköp kommer överens om att köpa in och tillsammans konsumera alkoholdrycker till självkostnadspris. För privatpersoner finns också en möjlighet att vid ett enstaka tillfälle sälja alkoholdryck till självkostnadspris, till exempel vid ett bröllop, se ovan. Kontakta gärna tillståndsmyndigheten för mer information om vad som gäller för ditt arrangemang.

Försäljning av folköl

Om du planerar att sälja folköl behöver du anmäla till kommunens miljöavdelning. Läs mer under rubriken Försäljning av folköl i menyn.

Om ditt serveringsställe redan har ett serveringstillstånd för alkohol behöver du inte anmäla försäljning av folköl.

Försäljning av tobak

Om du planerar att sälja tobaksvaror behöver du sedan den 1 juli 2019 ansöka om detta hos kommunens miljöavdelning, läs mer under rubriken Tobak i menyn.

De vanligaste typerna av serveringstillstånd

  • Permanenta serveringstillstånd för servering till allmänheten (vanligtvis till restauranger).
  • Permanenta serveringstillstånd för servering till slutet sällskap i näringssyfte så kallat festvåningstillstånd och servering till egna medlemmar så kallat klubbrättigheter.
  • Tillfälligt serveringstillstånd för servering till allmänheten (exempelvis vid festivaler/karnevaler).
  • Tillfälligt serveringstillstånd för servering till slutet sällskap (personalfester, bröllop, föreningsarrangemang och liknande).
  • Pausservering (servering i konsert- eller teaterfoajé under paus).
  • Trafikservering (servering på tåg, flyg eller båt)

Serveringstillstånd kan också gälla permanenta eller tillfälliga utökningar av befintligt tillstånd, till exempel uteservering eller förlängt öppethållande.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Alkohol

Elinor Östlin
alkoholhandläggare
0523-66 45 04

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Telefon

Länkar

Alkohollagen (SFS 2010:1622)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alkoholförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alkohollagen Studiemateriallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
(Länkar till information på Örebro kommuns hemsida)

Riktlinjer för serveringstillstånd

Avgifter för serveringstillstånd

Blanketter 
(på blankettsidan, klicka på Näringsliv & arbete)