Yrkesmässig hygienisk verksamhet

En lokal för hygienisk behandling är en lokal där allmänheten erbjuds yrkesmässig hygienisk behandling, till exempel piercing, hårvård, fotvård och akupunktur.

Ska lokalen anmälas?

En del lokaler för hygienisk behandling är anmälningspliktiga enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan ska göras skriftligt på denna blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till miljö- och byggnadsnämnden minst sex veckor innan verksamheten startas. Syftet med anmälan är att nämnden ska ha möjlighet att lämna råd och i vissa fall avstyra att en lokal tas i bruk, om lokalen inte är lämpad eller utformad för den planerade verksamheten.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts om inte nämnden bestämmer något annat.

En anmälan krävs för de yrkesmässiga hygieniska verksamheter som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av stickande och skärande verktyg. Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är:

  • tatuering
  • kosmetisk tatuering (permanent makeup/microblading)
  • fotvård
  • akupunktur
  • piercing
  • öronhåltagning (inklusive håltagningspistol)
  • microneedling
  • barberare, manikyr, pedikyr och frisörer som använder rakblad eller andra stickande skärande redskap där det kan finnas risk för smitta
  • eller andra behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument där det kan finnas risk för smitta, exempelvis där instrument med nålar, rakblad, skärblad, lansetter, hyvlar, rasp och credoblad används.

Anmälningsplikten gäller även om verksamheten är mobil eller ambulerande, det vill säga inte har någon fast lokal. Det innebär att du till exempel ska göra en anmälan om du vill erbjuda behandlingar hemma hos kunder eller på evenemang runt om i kommunen.

Är du osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå in en anmälan så gör vi en bedömning. Om vi bedömer att du inte är anmälningspliktig kommer vi avsluta din anmälan och du kommer inte behöva betala någon avgift.

Om vi bedömer att din verksamhet omfattas av anmälningsplikt kommer en handläggningsavgift tas ut enligt Tanums kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

E-tjänst/blankett för anmälan hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvar för kontroll av verksamheten

För att bedriva yrkesmässig hygienisk verksamhet ska du ha kännedom om de lagkrav som gäller för din verksamhet. Du ska fortlöpande planera och kontrollera din verksamhet, det vill säga bedriva så kallad egenkontroll. Detta innebär att det ska finnas skriftliga rutiner för exempelvis städning, hygien och kemikalieförvaring. Dessutom ska lokalen som används vara anpassad för verksamheten.

Nya regler om förändrad anmälningsplikt

Riksdagen har beslutat om en ny lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar (läs mer i högerspalten).

Det innebär att anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta exempelvis behandling där man använder rakkniv/rakblad mot huden, håltagningspistol eller stickande/skärande instrument för att avlägsna död hud, alltså behandlingar där det kan finnas en risk att ett orent stickande/skärande instrument har möjlighet att överföra svamp, bakterier eller virus som orsakar infektion i de ytliga hudlagren. Det betyder att du blir anmälningspliktig oavsett om du ska starta en sådan verksamhet eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet.

Läs gärna mer på Socialstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede

Telefon

Länkar

Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet SOSFS 2006:4 Pdf, 236.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ny lag för estetiska injektionsbehandlingar

Den 1 juli 2021 börjar lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar att gälla. Från och med då kommer tillsynsansvaret för estetiska injektionsbehandlingar, som exempelvis fillers, gå över till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Verksamheter som redan utför injektionsbehandlingar behöver anmäla sin verksamhet till IVO.

Läs mer om estetiska behandlingar på IVO:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.