Yrkesmässig hygienisk verksamhet

En lokal för hygienisk behandling är en lokal där allmänheten erbjuds yrkesmässig hygienisk behandling, till exempel piercing, hårvård, fotvård akupunktur med mera. Vissa av dessa lokaler är anmälningspliktiga enligt miljöbalken.

Ska lokalen anmälas?

En del lokaler för hygienisk behandling är anmälningspliktiga enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan ska göras skriftligt på anvisad blankett till miljö- och byggnadsnämnden minst sex veckor innan verksamheten startas. Syftet med anmälan är att myndigheten ska ha möjlighet att lämna råd och i vissa fall avstyra att en lokal tas i bruk, om lokalen inte är lämpad eller utformad för den tilltänkta verksamheten. Nedan finns mer information och råd för hygienlokaler.

Tänker ni starta en ny verksamhet eller ändra en befintlig verksamhet med yrkesmässig hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra skärande eller stickande verktyg, (till exempel tatuering, fotvård)?

Då krävs en anmälan enligt miljöbalken innan verksamheten tas i bruk. Anmälan enligt miljöbalken ersätter inte bygglov/bygganmälan som också kan krävas vid inrättande eller förändring av en lokal. En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Blankett för anmälan hittar du i blankettarkivet.

Övriga hygieniska behandlingar där ingen risk för blodsmitta finns, omfattas inte av anmälningsplikt, men de omfattas av Miljöbalkens regler i övrigt. Även om du ska starta en hygienisk verksamhet som inte är anmälningspliktig är det bra att ringa och rådgöra med miljöavdelningen innan. Miljö- och byggnadsnämnden har tillsynsansvar även för dessa verksamheter och det kan vara bra att veta vilka krav som ställs vid tillsyn. Nedan finns mer information och råd för hygienlokaler.

Sanktioner

Om anmälningspliktig verksamhet inte anmäls måste verksamhetsutövaren betala en miljösanktionsavgift. Aktuella belopp anges i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Egenkontroll

Miljöbalken innehåller bestämmelser som anger att den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd har ett eget ansvar för att planera och kontrollera verksamheten. Syftet är att förhindra att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår. Det innebär bland annat att man ska ha tillräcklig kunskap om sin verksamhet för att kunna använda de skyddsåtgärder som krävs för att skydda hälsa och miljö. För att underlätta arbetet och möjliggöra en bra redovisning till myndigheten ska alla bedriva egenkontroll. Egenkontrollen ska utformas utifrån verksamhetens omfattning och risker och kan därför se olika ut för olika typer av verksamheter. För de anmälningspliktiga verksamheterna gäller en särskild förordning om egenkontroll med mer detaljerade krav på innehåll.

Mer information om egenkontroll finns här Pdf, 195.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 195.5 kB).

Information och råd för lokaler med hygienisk behandling

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede