Lokaler för boende

Vi vistas större delen av våra liv inomhus. Därför är det viktigt att inomhusmiljön inte påverkar oss negativt. 18 procent av befolkningen uppger sig ha hälsoproblem som de kopplar till miljön inomhus (2014). Fastighetsägare ska sköta sina fastigheter så att de boende inte får besvär på grund av brister i byggnaden. Detta görs genom att i förebyggande syfte systematiskt planera och kontrollera verksamheten, det vill säga genom egenkontroll.

Fastighetsägares egenkontroll

Miljöavdelningen besöker ibland fastighetsägare för att tala om inomhusmiljö och den egenkontroll som krävs enligt miljöbalken.

Vi vill då bland annat veta vilka rutiner du som fastighetsägare har för att upptäcka och åtgärda fel och brister i byggnaderna, vilka rutiner som finns för felanmälan och klagomål och vem som är ansvarig för miljön inomhus.

Många fastigheter har ett stort underhållsbehov på grund av gamla eller felaktiga installationer av ventilation, värme och vatten. Genom systematiskt förebyggande arbete och tydliga rutiner för hur felanmälan och fastighetsunderhåll ska utföras kan du upptäcka och åtgärda fel innan de ger upphov till miljöproblem som påverkar de boendes hälsa negativt.

Tillsynsprojekt

Socialstyrelsen genomförde under 2010-2012 ett nationellt tillsynsprojekt med syfte att förbättra fastighetsägarnas egenkontroll och höja kunskapen hos landets miljökontor i frågor som rör inomhusmiljön.

Läs mer om det nationella tillsynsprojektet Fastighetsägares egenkontroll på Folkhälsomyndighetens webbplats www.folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För mer information kontakta oss på miljöavdelningen

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede