Lokaler för boende

Fastighetsägares egenkontroll ska kontrolleras

Vi vistas större delen av våra liv inomhus. Därför är det viktigt att inomhusmiljön inte påverkar oss negativt. 18 procent av befolkningen uppger att de har problem med hälsan som de kopplar till miljön inomhus. Fastighetsägare ska sköta sina fastigheter så att de boende inte får besvär av brister i byggnaden. Det görs genom att systematiskt planera och kontrollera verksamheten i förebyggande syfte, genom egenkontroll. Socialstyrelsen genomförde under 2010-2012 ett nationellt tillsynsprojekt med syfte att förbättra fastighetsägarnas egenkontroll och höja kunskapen om inomhusmiljöfrågor hos landets miljökontor.

Miljöavdelningen kommer att besöka fastighetsägare för att tala om inomhusmiljö och egenkontroll enligt miljöbalken. Vi vill bland annat veta vilka rutiner som finns för att upptäcka och åtgärda fel och brister i byggnaderna, vilka rutiner för felanmälan och klagomål som finns samt vem som är ansvarig för miljön inomhus.

Många fastigheter har ett stort underhållsbehov på grund av gamla eller felaktiga installationer av ventilation, värme och vatten. Genom systematiskt förebyggande arbete, tydliga rutiner för hur felanmälan och fastighetsunderhåll ska utföras kan man upptäcka och åtgärda fel innan de ger upphov till miljöproblem som påverkar de boendes hälsa negativt.

Läs mer om det nationella tillsynsprojektet Fastighetsägares egenkontroll på Folkhälsomyndighetens webbplats www.folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. För mer information kontakta oss på miljöavdelningen

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede