Anmälningspliktiga verksamheter

För att skydda människors hälsa ställer lagen krav på vissa typer av verksamheter. Ett av kraven är att man måste anmäla till miljö- och byggnadsnämnden innan man startar en verksamhet som till exempel

Anmälan ska göras skriftligen till miljö- och byggnadsnämnden på en särskild anmälningsblankett, minst sex veckor innan du planerar att starta din verksamhet.

Så här går anmälan till

Blanketter för respektive verksamhetstyp hittar du i länkrutan. Tänk på att en ofullständig anmälan förlänger handläggningstiden.

Vad händer efter anmälan?

Miljöavdelningen granskar uppgifterna i anmälan och gör därefter eventuellt ett tillsynsbesök. Miljöavdelningen tar sedan ställning till om verksamheten kan godtas från hälso- och miljösynpunkt. Ofta fattas ett beslut för verksamheten.

Varför måste jag anmäla min verksamhet?

Reglerna finns i 38 § förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och syftar till att skydda människors hälsa.

Undvik miljösanktionsavgift

Om verksamheten startar innan en anmälan gjorts till miljö- och byggnadsnämnden kan en miljösanktionsavgift tas ut. Läs mer under Förordning (SFS 2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede