Anmälningspliktiga verksamheter

För att skydda människors hälsa ställer lagen krav på vissa typer av verksamheter. Ett av kraven är att man måste anmäla till miljö- och byggnadsnämnden innan man startar en verksamhet som till exempel

Anmälan ska göras skriftligen till miljö- och byggnadsnämnden på en särskild anmälningsblankett, minst sex veckor innan verksamheten startar.

Så här går anmälan till

Blanketter för respektive verksamhetstyp hittar du i länkrutan. Tänk på att en ofullständig anmälan förlänger handläggningstiden.

1.  Fyll i och skriv under anmälningsblanketten. En planritning över lokalen med angiven takhöjd ska bifogas anmälan. En skiss över hur ventilationen fungerar i lokalen behöver också skickas in. Egenkontroll för verksamheten ska upprättas men behöver inte skickas in i samband med anmälan. Följ instruktion på respektive anmälningsblankett.

2.  Skicka in handlingarna till Tanums kommun, Miljöavdelningen, 457 81 Tanumshede

3.  Anmälningsavgiften enligt gällande taxa faktureras anmälaren och ska betalas inom 30 dagar.

Vad händer efter anmälan?

Miljöavdelningen granskar uppgifterna i anmälan och gör därefter eventuellt ett tillsynsbesök. Miljöavdelningen tar sedan ställning till om verksamheten kan godtas från hälso- och miljösynpunkt. Ofta fattas ett beslut om föreläggande att följa vissa villkor.

Varför måste jag anmäla min verksamhet?

Reglerna finns i 38 § förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och syftar till att skydda människors hälsa.

Avgifter

En handläggningsavgift tas ut för hantering av anmälan. Miljöavdelningens avgifter utgår från den taxa som kommunfullmäktige beslutat om för miljö- och byggnadsnämndens verksamheter.

Undvik miljösanktionsavgift

Om verksamheten startar innan en anmälan gjorts till miljö- och byggnadsnämnden kan en miljösanktionsavgift tas ut. Läs mer under Förordning (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter, se länkrutan!

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede