Vägledning för dig som spelar musik i din verksamhet

Den som spelar musik i sin verksamhet, till exempel på en restaurang, är ansvarig för att ljudanläggningen är anpassad och inställd så att ljudnivån inte stör grannar eller skadar besökare eller personal. Verksamhetsutövare, det vill säga arrangören, ska kontrollera ljudet och se till att riktvärden för höga ljudnivåer i lokalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och buller inomhus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hos grannarna inte överskrids.

Tips till dig som verksamhetsutövare

  • Ha en god dialog med närboende och visa intresse för deras behov
  • Sköt egenkontrollen. Mät ljudet under minst två minuter inne i lokalen, vid grannarnas fasad och gärna även inne hos grannarna. En normal bostadsfasad med tvåglasfönster dämpar ljudet med ungefär 25 dBA. Mät både den högsta ljudnivån och medelvärdet (ekvivalent ljudnivå).
  • Informera närboende i god tid inför särskilda evenemang
  • Spela inte musik som påverkar de närboende för stor del av dygnet, eller sent på kvällen/natten
  • Sänk basen och undvik en konstant basgång (många klagomål gäller just basgången)
  • Rikta om möjligt högtalarna från närboende
  • Anlita en ljudkonsult som hjälper till att ställa in och låsa ljudanläggningen så att ljudnivån alltid understiger kravnivån.
  • Informera din personal att det är viktigt att de inte överskrider den inställda ljudnivån och att ljudanläggningen inte manipuleras.

Så mycket får det låta

I Folkhälsomyndighetens Allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns riktvärden för buller inomhus som gäller för:

  • bostadsrum i permanentbostäder och fritidshus
  • lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande och sovrum i tillfälligt boende.

I I Folkhälsomyndighetens Allmänna råd om höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns riktvärden för ljudnivåerna inne i lokalen.

Tillfälliga evenemang

Vid tillfälliga evenemang gäller oftast inte de allmänna råden om buller inomhus utan endast riktvärdena för höga ljudnivåer i lokalen/publiken. Vilka evenemang som är tillfälliga bedöms från fall till fall.

Närboende som upplever störningar från verksamheters musikspelningar kan vända sig till miljö- och byggnadsnämnden med klagomål, Anmälan om störning.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede