Solarium

För solarier för allmänt bruk finns speciella regler. Dels från Strålsäkerhetsmyndigheten vad gäller till exempel godkända rör, och dels från Socialstyrelsen vad gäller hygienen. Innan verksamheten får påbörjas skall en anmälan om verksamhet med solarium göras till miljö- och byggnadsnämnden. Efter inkommen kan miljöavdelningen kontrollera till exempel lokalens städbarhet och utrustningens rengöring. Solariet kontrolleras enligt strålskyddslagens bestämmelser.

Anmälan skall göras till miljöavdelningen

Allmänhet som använder solarier i solsalonger, simhallar och gym med mera ska informeras om riskerna och hur de kan minskas. Det skall bland annat finnas en affisch med generella råd "Viktigt för dig som använder solarium" uppsatt på eller intill solarier.

Förutom de allmänna kraven och råden för hygienlokaler gäller följande för solarier:

Lokal — utrustning

 • Se till att lokalen har god ventilation eftersom det kan bli varmt av lysrören.
 • Det bör finnas tillgång till dusch.

Krav som ska uppfyllas enligt Strålskyddsmyndighetens föreskrift SSMFS 2012:5:

 • Varje solarium ska vara märkt med en skylt som visar att det är ett typ-3 solarium.
 • På solariet ska det finnas skyltar från tillverkaren som visar vilken sorts rör som ska användas i solariet.
 • Rören som sitter i solariet ska överrensstämma med de rör som står angivna på skylten. Rören kan ersättas med rör som finns med på SSM:s lista över ersättningsrör, dessa finns angivna på SSM:s hemsida. Namnet på röret måste helt överensstämma med namnet på skylten eller med SSM:s lista över ersättningsrör.
 • Exponeringsschema för olika hudtyper ska vara uppsatts. Där ska bland annat den första soltiden och den längsta soltiden stå.
 • Det ska finnas en varningstext för UV-strålning någonstans på solariet (enligt standarden). Den brukar vara liten och med minimal text på flera olika språk.
 • SSM:s affisch "Viktigt för dig som använder solarium" i A3 format ska finnas uppsatt vid varje solarium. Du kan beställa eller ladda hem en affisch från Strålskyddsmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Varje solarium ska vara avskärmat.
 • Det ska finnas tillgång till ögonskydd.
 • Det ska finnas skyddsglas för de övre solarierören.
 • Det ska finnas två tidur till varje solarium.
 • Verksamheten får ej tillhandahålla eller förmedla kosmetiska eller hygieniska produkter som är avsedda att appliceras på huden före solning för att förstärka den ultravioletta strålningens verkan.
 • Vid obemannade solarier får längsta soltid ej överskrida 15 minuter. Efter det ska nätspänningen till solariet stängas av automatiskt.

Information och råd för solariumPDF (pdf, 73.1 kB)

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede

Telefon

Länkar

Strålskyddsinstitutetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - information om solarier