Solarium

För solarium för allmänt bruk finns speciella regler från Strålsäkerhetsmyndigheten kring till exempel hygien och vilka rör som är godkända. Det är viktigt att allmänheten som använder solarium informeras om risker och hur det kan minskas.

Anmälningsplikt

En verksamhet som har solarier som upplåts till allmänheten ska anmäla det till miljö- och byggnadsnämnden, senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. Anmälan ska göras skriftligen och du hittar blanketten här.

Ansvar för kontroll av verksamheten

För att bedriva yrkesmässig hygienisk verksamhet ska du ha kännedom om de lagkrav som gäller för din verksamhet. Du ska fortlöpande planera och kontrollera din verksamhet, det vill säga bedriva så kallad egenkontroll. Som solarieägare är du skyldig att följa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. I föreskrifterna framgår vilka regler som gäller för solarier. Utöver dessa regler gäller även miljöbalken.

Läs gärna mer på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida via länkarna i länkrutan.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede