Inomhusmiljö

Inomhusmiljön i våra bostäder, skolor och andra lokaler har avgörande betydelse för att vi ska få vara friska och må bra.

Upp till 90 procent av vår tid vistas vi inomhus därför är det viktigt att vi har en bra luftkvalitet inomhus, och att vi slipper höga radonhalter, störande ljud och lukter. Trots att våra bostäder idag har en hög standard har hälsobesvär med anknytning till inomhusmiljön blivit ett stort problem. Särskilt utsatta är känsliga grupper som allergiker, barn och äldre personer.

Vanliga hälsoeffekter på grund av brister i innemiljön är symtom och besvär, som irritation i luftvägarna eller i huden, onormal trötthet och huvudvärk. Andra problem inomhus kan vara damm, kvalster, lukter och buller.

Bristfällig ventilation, nya obeprövade bygg- och inredningsmaterial, fukt- och mögelskador är några orsaker som bidrar till att människor blir sjuka.

Folkhälsomyndigheten har i sina allmänna råd tagit fram riktvärden för temperatur, fukt, och mikroorganismer, buller, radon med mera.

Vart vänder jag mig?

Har du problem med din bostad eller en offentlig lokal som du ofta vistas i ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren. Får du inte gehör där kan du vända dig till miljöavdelningen för att få hjälp. Om vi bedömer situationen en olägenhet enligt miljöbalken kan vi ställa kvar på fastighetsägare att åtgärda.

Gäller det en arbetsplats ska du istället vända dig till Arbetsmiljöverket.

Kontakta oss

Har du frågor kontakta miljöavdelningen.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede