Inomhusmiljö

Inomhusmiljön i våra bostäder, skolor och andra lokaler har avgörande betydelse för att vi ska få vara friska och må bra.

Vi vistas inomhus upp till 90 procent av vår tid. Därför är det viktigt att vi har en bra luftkvalitet inomhus och att vi slipper höga radonhalter, störande ljud och lukter.

Trots att våra bostäder idag har en hög standard har hälsobesvär med anknytning till inomhusmiljön blivit ett stort problem. Särskilt utsatta är känsliga grupper som allergiker, barn och äldre personer.

Symtom och besvär

Vanliga hälsobesvär på grund av brister i inomhusmiljön är irritation i luftvägarna eller i huden, onormal trötthet och huvudvärk. Bristfällig ventilation, nya obeprövade bygg- och inredningsmaterial, fukt- och mögelskador är sådant som kan bidra till att människor blir sjuka. Andra problem inomhus kan vara damm, kvalster, lukter och buller. Folkhälsomyndigheten har i sina allmänna råd tagit fram riktvärden för temperatur, fukt, mikroorganismer, buller, radon, med mera.

Vart vänder jag mig?

Har du problem med din bostad eller en offentlig lokal som du ofta vistas i ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren. Får du inte gehör där kan du vända dig till miljöavdelningen för att få hjälp. Om vi bedömer situationen som en olägenhet enligt miljöbalken kan vi ställa krav på fastighetsägare att åtgärda.

Gäller det en arbetsplats ska du istället vända dig till Arbetsmiljöverket.

Kontakta oss

Har du frågor kontakta gärna miljöavdelningen, se kontaktuppgifter i kontaktrutan.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede