Vedeldning i tättbebyggda områden

Under vinterhalvåret ökar risken för olägenhet för kringboende vid eldning med ved, framförallt i våra tätorter. Ofta inkommer då också anmälningar till miljö- och byggnadsnämnden.

Ved är en förnyelsebar naturresurs som rätt använd är ett miljövänligt alternativ till till exempel olja eller eluppvärmning. Vid felaktigt utförd vedeldning produceras dock höga halter med miljöfarliga ämnen såsom tjära, stoft, kolmonoxid, metan och kolväten bland annat så kallade polyaromatiska kolväten (PAH). Flera av dessa ämnen är skadliga för människors hälsa.

Kaminer, köksspisar och öppna spisar (så kallade lokaleldstäder) är främst anpassade för tillfällig uppvärmning eller som komplement till husets andra uppvärmningssystem. Pelletskaminer, kakelugnar eller annan eldstad med värmeackumulerande funktion är mer lämpade för kompletteringsuppvärmning medan kaminer passar för tillfällig uppvärmning av till exempel sommarstugor och trivseleldning. Öppna spisar är endast lämpliga för trivseleldning. Enligt Tanums kommuns policy för småskalig eldning med fasta biobränslen rekommenderas kakelugnar och pelletskaminer som komplement till annan uppvärmning. Då vedeldning skall utgöra huvudsaklig uppvärmningskälla bör vedpannan alltid förses med ackumulatortank.

Generella regler vid all småskalig eldning:

  • Ved som eldas skall vara torr.
  • Vid upptändning i samband med vedeldning bör inomhustorkad finhuggen ved (upp till 5 cm i tjocklek) användas.
  • Material som inte är avsett som bränsle eller tillverkat av avfall eller dylikt får ej eldas. Målat eller impregnerat träavfall får ej eldas. Kartonger såsom till exempel mjölkpaket och wellpapp skall ej eldas, utan istället läggas i behållarna vid återvinningsstationerna.
  • Endast rent, torrt och obehandlat trä får eldas.

Anmälningskrav

Mer information om installation av eldstad.

Ansvar för olägenhet

Vid anmälningar som rör olägenhet för människors hälsa, där olägenhet uppstår eller riskerar att uppstå kan Miljö- och byggnadsnämnden komma att besluta om råd, föreläggande eller förbud med stöd av miljöbalken. Enligt miljöbalken är det alltid fastighetsägaren (den som eldar) som ansvarar över att olägenhet ej uppstår för till exempel närboende. Vid bedömning om olägenhet föreligger eller ej är miljö- och byggnadsnämnden också skyldig att särskilt beakta risker för särskilt känsliga personer, såsom astmatiker.

Kontakta gärna kommunens energirådgivare för kostnadsfri energirådgivning, telefon 0525-180 00.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede