Rökfria miljöer

Den som inte röker har rätt till rökfria miljöer. Tobakslagen ska underlätta för icke-rökare samt för personer med astma och allergier att kunna vistas i offentliga lokaler och på allmänna platser utan att utsättas för tobaksrök. Den är också till för att minska rökningen samt att motverka att barn och ungdomar börjar röka.

Platser där rökning är förbjuden kallas för rökfria miljöer.

Sverige fick en ny tobakslag 1 juli 2019

Lag om tobak och liknande produkter (LTLP) innebär bland annat att uteserveringar nu blir rökfria och att rökförbudet även gäller lekplatser, tågperronger och busshållplatser. Rökförbudet omfattar även elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.

Det är mer än bara vanliga cigaretter som omfattas av rökförbudet. De produkter som man inte får använda på platser med rökförbud är enligt nya lagen:

  • Cigaretter
  • Cigariller
  • Cigarrer
  • Piptobak
  • Tobak för vattenpipa
  • Heat not burn-produkter
  • Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
  • Örtcigaretter
  • Örter för vattenpipa
  • Rökstenar för vattenpipa

Rökförbud i skolor och fritidshem

Det är förbjudet att röka i lokaler som för barnomsorg och skolverksamhet. Även på skolgårdar och på motsvarande områden vid förskolor och fritidshem. Rökrutor får inte finnas.

Rökfritt på restauranger och cafeér

Alla restauranger och andra serveringsställen ska vara rökfria, även uteserveringar.

Det går att inrätta speciella rökrum, men man får inte ta med vare sig mat eller dryck in i rökrummet.

Lokaler för hälso- och sjukvård

Rökförbud gäller i alla utrymmen inom hälso-, sjuk- och tandvård som används eller passeras av patienter. Ett undantag är lokaler för samtalsterapi, där det kan finnas skäl för att tillåta rökning.

Hotell och liknande

Hotell, motell och pensionat ska kunna erbjuda rökfria rum. Rökförbud ska även gälla i vestibuler, trappor, hissar med mera. Man kan dock avsätta särskilda rum där rökning får ske.

Allmänna lokaler/ytor till exempel kollektivtrafik, idrottsplatser, lekplatser, entreér

Rökning är förbjuden i lokaler som är öppna för alla, som exempelvis banklokaler, butiker, serviceinrättningar och biografer.

Man får inte heller röka i inrikes kollektivtrafik, eller i väntsalar, biljetthallar och andra lokaler som är avsedda att användas av resande. Även på busshållplatser och tågperronger är det rökförbud. Det går dock bra att inrätta särskilda rökutrymmen, både i till exempel väntsalar och på tåg.

På allmänna lekplatser och på inhängande idrottsanläggningar är det rökförbud i och med LTLP. Rökförbudet gäller även vid andra arrangemang på dessa anläggningar såsom konserter, mässor eller marknader.

Även entréer omfattas av rökförbud, till exempel entréer till köpcentrum, restauranger, affärer, skolor, med flera.

Vem ansvarar för att reglerna följs?

Den som äger eller har en lokal, utrymme eller område utomhus som omfattas av rökförbud ansvarar för att regler om rökfria miljöer följs.

Om du har en lokal eller utrymme som omfattas av rökförbud - ha inte askkoppar framme, sätt upp skyltar med rökförbud och informera personalen om motiven till rökförbudet.

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för att tillsynen över att reglerna om rökfria miljöerna upprätthålls.

Om bestämmelserna om rökförbud inte följs kan miljö- och byggnadsnämnden kräva du som äger lokalen åtgärder som gör att lagen följs. Till kraven på ändringar kan du få en slags böter som kallas vite. Tillåts rökning i lokalen trots kommunens krav kan ägarens laglydighet ifrågasättas. Därmed kan också ett eventuellt serveringstillstånd för alkohol ifrågasättas, eftersom laglydnad är ett krav för att ha serveringstillstånd.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede