Skyltning utanför butik och på allmänna platser 

Skyltar, trottoarpratare, affischställ etcetera får inte hindra framkomligheten eller utgöra fara och får därför inte placeras på trottoarer, körbanor eller annan offentlig plats. Trottoarpratare ska ha en rundad nederkant för att förhindra olyckor, se bild nedan.

Skyltarna är inte bygglovspliktiga, men restriktivitet gäller för tillstånd om uppställning på allmän plats.

Tillstånd prövas av Polisen där kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Hos polisen.se söker du tillstånd för att använda offentlig plats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen tar också ut en taxa för upplåtelse av marken.

Gatupratare

Olovligt placerade skyltar utgör ofta hinder för fotgängare, cyklister och särskilt rörelsehindrade. För synskadade ökar olycksrisken på ett oacceptabelt sätt, därför ska skyltsättningen ha en rundad kant för att lättare kunna upptäckas av synskadade.

Skyltar, trottoarpratare, affischer etcetera som är uppställda på felaktigt sätt kan komma att tas bort.

Här finns kommunens riktlinjer för skyltning Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster..

Vid frågor ringer du till gata- och projektavdelningen 0525-180 00.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Gatu- och projektavdelningen

0525-180 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede