Torghandel

I kommunen finns för närvarande endast platser för torghandel i följande tätorter:

  • Fjällbacka, 1 plats på Ingrid Bergmans Torg
  • Hamburgsund, 2 platser vid gatuköket

Kommunen tillhandahåller inte vatten/avlopp eller el till torgplatsen i Fjällbacka. Kommunen tillhandahåller el till torgplatsen i Hamburgsund till dagspris.

Ansökan om torghandelsplats skickas till kommunen senast 31 mars årligen till följande adress:

Tanums kommun
Gatu- och projektavdelningen
457 81 Tanumshede
kommun@tanum.se

Vid frågor kontaktar du kundcenter på 0525-180 00.

I övrigt hänvisas till

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Gatu- och projektavdelningen

0525-183 78

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede