Utsättning/utstakning

Grovutsättning görs i regel inför schaktningsarbeten. Utstakning markeras med träläkt alternativ färgmärkning på mark. Grovutsättning sker i första hand med nätverks RTK/GNSS mottagare.

Finutsättning utföres innan innan arbete med husgrunden påbörjas. Utsättning sker av av byggnadens linjer på era profiler.

Utstakning kan ske efter startbesked lämnats.