Fördjupad översiktsplan för Fjällbacka

Antagen av kommunfullmäktige 2004-10-25.

Den fördjupade översiktsplanen ska bland annat vara en vision för samhällets framtida utveckling och en vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut i frågor som rör bebyggelse och användning av mark och vatten.

Innehållsförteckning

Inledning Pdf, 8.7 kB, öppnas i nytt fönster. (9 kB)
Förutsättningar från ÖP 2002 Pdf, 8 kB, öppnas i nytt fönster. (9 kB)
Sammanfattning Pdf, 7.9 kB, öppnas i nytt fönster. (8 kB)
Fjällbackas karaktär Pdf, 227.5 kB, öppnas i nytt fönster. (228 kB)
Markanvändning Pdf, 395.8 kB, öppnas i nytt fönster. (396 kB)
Service Pdf, 117.7 kB, öppnas i nytt fönster. (118 kB)
Kultur Pdf, 138.4 kB, öppnas i nytt fönster. (139 kB)
Befolkningsstruktur Pdf, 17.6 kB, öppnas i nytt fönster. (18 kB)
Trafik Pdf, 124.4 kB, öppnas i nytt fönster. (125 kB)
Natur, friluftsliv och turism Pdf, 344.2 kB, öppnas i nytt fönster. (345 kB)
Bostadsbehov och lokalisering Pdf, 497.7 kB, öppnas i nytt fönster. (498 kB)
Verksamhets- och industrilokalisering Pdf, 116.4 kB, öppnas i nytt fönster. (117 kB)
Sociala frågor Pdf, 10 kB, öppnas i nytt fönster. (10 kB)
Miljökvalitetsnormer Pdf, 10.3 kB, öppnas i nytt fönster. (11 kB)
Riksintressen Pdf, 160.4 kB, öppnas i nytt fönster. (161 kB)
Hälsa och säkerhet Pdf, 133.8 kB, öppnas i nytt fönster. (134 kB)
Miljömål och konsekvenser Pdf, 20.2 kB, öppnas i nytt fönster. (21 kB)
Genomförande Pdf, 8.6 kB, öppnas i nytt fönster. (9 kB)
Rekommendationer Pdf, 12.5 kB, öppnas i nytt fönster. (13 kB)
Bilaga 1 Rekommendationskarta Pdf, 234.6 kB, öppnas i nytt fönster. (235 kB)
Bilaga 2 Länsstyrelsens granskningsyttrande 2004-09-03 Pdf, 259.3 kB, öppnas i nytt fönster. (260 kB)

Get Adobe Reader: Länk till nedladdningssida

Alla filer ligger i PDF-format. För att kunna läsa dessa behöver du ha Adobe Reader (minst version 5.05) installerat på din dator. Programmet är gratis och finns för de flesta operativsystem. Du kan hämta Adobe Reader här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede