Blå översiktsplan

Bildlogotype för Blå översiktsplan, en flicka och en krabbaFörstora bilden

Det är många intressen som konkurrerar om havet som resurs. Därför behövs ett gemensamt förhållningssätt som långsiktigt både skyddar och utvecklar livet på, i och vid havet i norra Bohuslän. Det är anledningen till att kommunerna i norra Bohuslän tillsammans tagit fram en Blå översiktsplan.

Den Blå översiktsplanen är en fördjupad översiktsplan för havsområdena i Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekils kommuner. Planen är en del av respektive kommuns översiktsplan, och innehåller rekommendationer för hur havs- och skärgårdsområdena långsiktigt ska användas för att säkerställa en hållbar användning och nyttjande av våra gemensamma resurser. Planen är inte juridiskt bindande men fungerar som vägledning och beslutsunderlag i frågor som berör användningen av hav och skärgård.

Planen har antagits och fått laga kraft i alla de fyra kommunerna under hösten 2018. För Tanums del antogs planen av kommunfullmäktige 2018-09-17 och fick laga kraft 2018-10-24.

Planhandlingar Blå Översiktsplan:

Digital plankarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede