Fördjupad översiktsplan för Fjällbacka

Antagen av kommunfullmäktige 2004-10-25.

Den fördjupade översiktsplanen ska bland annat vara en vision för samhällets framtida utveckling och en vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut i frågor som rör bebyggelse och användning av mark och vatten.

Innehållsförteckning

InledningPDF (pdf, 8.7 kB) (9 kB)
Förutsättningar från ÖP 2002PDF (pdf, 8 kB) (9 kB)
SammanfattningPDF (pdf, 7.9 kB) (8 kB)
Fjällbackas karaktärPDF (pdf, 227.5 kB) (228 kB)
MarkanvändningPDF (pdf, 395.8 kB) (396 kB)
ServicePDF (pdf, 117.7 kB) (118 kB)
KulturPDF (pdf, 138.4 kB) (139 kB)
BefolkningsstrukturPDF (pdf, 17.6 kB) (18 kB)
TrafikPDF (pdf, 124.4 kB) (125 kB)
Natur, friluftsliv och turismPDF (pdf, 344.2 kB) (345 kB)
Bostadsbehov och lokaliseringPDF (pdf, 497.7 kB) (498 kB)
Verksamhets- och industrilokaliseringPDF (pdf, 116.4 kB) (117 kB)
Sociala frågorPDF (pdf, 10 kB) (10 kB)
MiljökvalitetsnormerPDF (pdf, 10.3 kB) (11 kB)
RiksintressenPDF (pdf, 160.4 kB) (161 kB)
Hälsa och säkerhetPDF (pdf, 133.8 kB) (134 kB)
Miljömål och konsekvenserPDF (pdf, 20.2 kB) (21 kB)
GenomförandePDF (pdf, 8.6 kB) (9 kB)
RekommendationerPDF (pdf, 12.5 kB) (13 kB)
Bilaga 1 RekommendationskartaPDF (pdf, 234.6 kB) (235 kB)
Bilaga 2 Länsstyrelsens granskningsyttrande 2004-09-03PDF (pdf, 259.3 kB) (260 kB)

Get Adobe Reader: Länk till nedladdningssida

Alla filer ligger i PDF-format. För att kunna läsa dessa behöver du ha Adobe Reader (minst version 5.05) installerat på din dator. Programmet är gratis och finns för de flesta operativsystem. Du kan hämta Adobe Reader härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede