Fler nyheter

 • Välkommen på livekonsert eller digital livestream med HAAKS och Tanums kommun.

  Vi hyllar sommaren och firar vår kommuns 50-årsjubileum och Tanums kommuns musikskola 50 år tillsammans med bröderna Haaks på Scen på Bônn, inte bara en kväll utan två!

 • Ytterligare anpassningar av smittskyddsåtgärder steg 2, 15 juli

  Folkhälsomyndigheten bedömer att fler av de föreslagna anpassningarna av smittskyddsåtgärderna för nivå 2 kan genomföras den 15 juli. Att undvika trängsel och att följa de allmänna råden är fortsatt mycket viktigt.

 • Förslag på detaljplan för Tanums-Gissleröd 1:3 med flera, Ängens förskola och Industrivägen, Grebbestad

  Ett förslag till detaljplan för Tanums-Gissleröd 1:3 med flera, Ängens förskola och Industrivägen i Grebbestad, Tanums kommun finns nu utställt för samråd. Synpunkter på förslaget kan lämnas fram till och med 31 augusti 2021.


 • Tanums kommun 50 år: Tanums musikskola fyller 50 år!

  Under 50 år har kommunens ungdomar inspirerats, fostrats och utvecklats på Tanums musikskola. Många har blivit artister, låtskrivare, författare, musiklärare. Andra har musicerat på fritiden i körer, grupper och orkestrar eller hemma. Estetisk träning ger kreativa människor som uppfinner saker och söker sig till yrken som behöver problemlösande människor.

 • Nu är våra trängselvärdar på plats

  Även denna sommar genomför kommunen olika insatser för att Tanums ska vara en trygg plats för boende, näringsidkare och besökare. Från och med fredag 9 juli är våra trängselvärdar på plats igen. 

 • Besöksmätning sker under sommaren

  Tanums kommun utför besöksmätning i Galärbacken i Fjällbacka under perioden 1 juni till 31 augusti 2021.

 • Glada nyheter för Tanum - Hållbar Skärgård och Minto Tingvall Eko vinnare i Årets Hållbarhetskliv

  Hållbarhetsklivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring, där offentliga och privata aktörer agerar för att ställa om till ett hållbart samhälle.

 • Tanums kommun 50 år: Anna Hansson minns åren som politiker och tjänsteman inom dåvarande socialnämnden

  Anna Hansson föddes i Kville 1932 och växte upp på den västsvenska landsbygden. 26 år gammal återvände hon till födelseorten efter några år på annan ort. Hon hade träffat sin nuvarande man Gösta Hansson, och paret övertog Göstas föräldragård i Kville.

 • Tanums kommun 50 år: TanumStrand möjliggjordes via Uddevallapaketet

  Under mitten av 1980-talet drogs ett byggnadsprojekt igång som på sikt skulle gynna besöksnäringen. Tidigare Ertseröd, idag TanumStrand, stod i startgroparna att byggas. Detta gjordes parallellt med bygget av Grebbestadbryggan.

 • Välkommen till sommarens familjedagar!

  Svenska kyrkan, Tanums pastorat och familjecentralen Tanums kommun bjuder in till gemenskapsdagar där vi är utomhus så mycket det går, men har tillgång till att gå in. Barn i alla åldrar, med vuxen, är välkomna till utomhusaktiviteterna.

 • Stora satsningar på havsbaserad vindkraft i Skagerrak

  Nya planer för havsbaserad energi är på gång. Men låt oss inte springa ifrån intressekonflikter eller miljöpåverkan utan i grunden arbeta i samklang och med hänsyn till både sjömatsnäringen och påverkan på marina ekosystem.

 • Tanum får EU-medel till gratis wifi

  Nu har Tanums kommun beviljats stöd från EU-kommissionen till wifi på offentliga platser i kommunen. EU har beviljat ett bidrag om ca 15 000 Euro. Det publika nätverket heter WiFi4EU och är fritt att ansluta till.

 • Kör din vattenskoter på ett säkert sätt

  Gillar du att åka vattenskoter? Du är inte ensam! De senaste åren har användningen av vattenskotrar ökat kraftigt på västkusten – men tyvärr också både olyckorna och störningarna. Ifjol omkom två personer som körde vattenskoter.

 • Fler toaletter för en Hållbar Skärgård

  Ska du ut i vår vackra skärgård i sommar, med båt eller kajak, och kanske tälta på en ö? På några av våra fina öar finns nybyggda skärgårdstoaletter.

 • Norge lättar på inresereglerna

  Från och med idag, den 5 juli, lättar norska regeringen på inresereglerna. Detta gäller för både norrmän och svenskar som vill resa in i Norge.

 • Invasiva främmande arter

  Främmande arter, djur och växter, som kommer in i landet kan hamna i naturen på olika sätt. En del av dem blir invasiva och påverkar vår biologiska mångfald negativt. Här kan du läsa vad du kan göra för att stoppa spridningen av invasiva främmande arter.

 • Tanums kommun presenterar sin första hållbarhetsredovisning!

  -Syftet med hållbarhetsredovisningen är att visa hur Tanums kommun arbetar för ett mer hållbart samhälle, säger Irma Nordin, folkhälsostrateg och Lilja Gunnarsson, miljöstrateg. Redovisningen är också en analys av hur kommunens resurser används. Kommunstyrelsen antog den 23 juni 2021 hållbarhetsredovisningen för 2020.

 • Nya möjligheter med HögskoleVUX

  Du har väl inte missat att ansökan till HögskoleVUX öppnat nu? HögskoleVUX vänder sig till dig som gått gymnasiet men saknar grundläggande eller särskild behörighet för att komma vidare till högre studier.

 • Tanums kommun 50 år: Händelsen på invigningen av Grebbestadbryggan gjorde den rikskänd

  Under mitten av 1980-talet drogs bygget av Grebbestadbryggan igång. Detta parallellt med ett annat stort byggnadsprojekt som också på sikt skulle gynna besöksnäringen, TanumStrand.

 • Minimeringsmästarna

  Utmana dig själv att bli ditt bästa jag! Tävla i personlig utveckling. Är du bättre än grannen? Bli Minimeringsmästare!

 • Anpassningar av smittskyddsåtgärder, steg 2

  Idag, den 1 juli, införs ytterligare lättnader i smittskyddsåtgärderna, bland annat för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar vilket innebär nya regler för deltagarantal. Men också för privata sammanhang ändras rekommendationer. Nedan finns en sammanställning för vad som gäller från och med idag.

 • Invigning av Tanums kommuns interna återbruksförråd med skolmöbler

  Förra veckan invigdes kommunens interna återbruksförråd, med bandöppning, visning i lokalen och fika på udda porslin. Liselotte Fröjd, kommunstyrelsens ordförande, öppnade det specialtillverkade, återanvändningsbara bandet och förklarade förrådet invigt.

 • Vad betyder de nya restriktionerna för dig som har restaurang eller/och är arrangör?

  Från och med 1 juli sker en rad förändringar. Regeringen och Folkhälsomyndigheten har tidigare presenterat en plan i fem steg över hur och när de restriktioner som har införts i Sverige och de råd och rekommendationer som givits under pandemin kan anpassas och helt upphävas.

 • Vilda djur och människor i vår kommun

  Vi delar världen med många slags djur. En del av dem söker sig ibland in till våra samhällen. Det kan vara trutar, grävlingar, rävar, kajor, duvor, älgar, ormar eller andra djur. På miljöavdelningen får vi ibland in klagomål från människor som upplever sig störda av djur som skränar, gräver, smutsar ner eller upplevs som skrämmande.

 • Sveriges finaste extratoaletter?

  Skärgården, hällristningar och Bohusleden – några av våra vackra platser och sevärdheter pryder nu våra nya extra toaletter. Dessa extra toaletter placeras ut på allmänna platser, där det är mycket folk i rörelse och där behoven ibland är större än utbudet.