Fler nyheter

 • 2018-03-06

  Dags för köldmedierapportering!

  Verksamheter som använder utrustningar som innehåller köldmedier ska rapportera resultatet från läckagekontrollen till kommunens miljöavdelning.

 • 2018-03-05

  Vi söker dig som vill bli god man

  Vill du bli god man i någon av kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Sotenäs, Strömstad eller Tanum?


 • 2018-02-27

  Begränsad framkomlighet på väg 163 i Grebbestad

  Sträckan mellan Grebbestad Camping och Vadskärspiren kommer ha begränsad framkomlighet från mars till och med juni. Utbyggnaden av gång- och cykelväg fortsätter.

 • 2018-02-22

  Utställning av detaljplan

  Nu pågår utställning av detaljplan för del av Kanebo 1:6 med flera, Tångane. Synpunkter på detaljplanen ska lämnas senast 23 mars 2018.

 • 2018-02-20

  Hur mår vårt barn nu när vi separerat?

  I och efter en svår separation kan det hända att barnen hamnar i skymundan. ”Barn i föräldrars fokus” – BIFF – är en kort kurs där du vid tre tillfällen får hjälp att hjälpa ditt barn.


 • 2018-02-14

  Åke och Nancy Bergqvists donationsfond

  Nu kan organisationer och föreningar som bedriver en fortlöpande verksamhet till välgörande, främst sociala, ändamål i Fjällbacka tätort söka medel ur Åke och Nancy Bergqvists donationsfond.


 • 2018-02-12

  Föräldravägledning ICDP - vägledande samspel

  Familjecentralen erbjuder föräldragrupper i vägledande samspel-ICDP (International Child Development Programme) för er som har barn upp i förskoleåldern.