Fler nyheter

 • Inbjudan till dialog inför upphandling av hantverkartjänster

  I samband med uppstart av upphandling av hantverkartjänster önskar vi en dialog med dig som hantverkare. Välkommen tisdagen den 26 oktober till Företagshotellet på Tedacthuset i Tanumshede klockan 17-18.

 • Nya övernattningsateljéer på KKVB tack vare bidrag från Regionen och Tanums kommun.

  I helgen invigdes de nya konstnärsbostäderna på Konstnärernas Kollektiv Verkstadi Bohuslän (KKV-B) i Gerlesborg. Nu kan verksamheten erbjuda konstnärer från när och fjärran att hyra in sig på KKV-B för att tillsammans skapa konst för hela världen.

 • Ny utställning i Galleri Ranrike

  Utställning med elever från Gerlesborgsskolan, Usa Suanchan och Kajsa Johnsson, som pågår 20 oktober-19 november. Vernissage onsdag 20 oktober klockan 14.00 på Galleri Ranrike. 

 • Samverkan för problematisk skolfrånvaro

  Under en period har kommunen prioriterat arbetet kring den problematiska skolfrånvaron. Efter sommaren tillsattes en tjänst som bland annat riktat ska arbeta mot skolfrånvaro. Idag har Annika Vilhelmsson, avdelningschef för centrala barn- och elevhälsan och Ida Östholm, ordförande för barn- och utbildningsnämnden träffats för att stämma av hur arbetet går.

 • Lotta Klemming tilldelas Turistpriset 2021

  Näringslivsenheten och Tanum Turist åkte i förmiddags på besök hos Lotta i sjöboden i Edsvik, och passade på att i livesändning med kommunstyrelsens arbetsutskott ge henne den glada nyheten: Kommunstyrelsen utsåg vid dagens möte Lotta Klemming som mottagare av årets Turistpris. 

 • Vi söker dig som vill bli god man

  Vi har behov av gode män som kan företräda personer med särskilda behov. Vi söker dig som är engagerad och är intresserad av att göra en insats för andra människor.

 • Second hand-butiken Variato åter öppen

  Äntligen har second hand-butiken Variato öppnat upp efter stängning under pandemin. Våra öppettider är från 4 oktober måndag-onsdag 10-15 och torsdag-fredag 10-14, lunchstängt alla dagar 11.30-12.30. Välkommen!

 • På gång i Bullarens bibliotek

  Just nu pågår en ombyggnation av entrén till Bullarens bibliotek för att möjliggöra Meröppet. Vad är då Meröppet?

 • Tedacthuset – Tanums kommuns nya företagsarena

  Tanums kommun skapar nu en företagsarena i Tedacthuset för att tillsammans med företagen ge de absolut bästa förutsättningarna i ett utvecklingsinriktat klimat som gör Tanum attraktivt att starta, driva och utveckla företag i.

 • Översvämningsstrategi för Grebbestad

  Tanum tar nu fram en strategi för att hantera dagens och framtidens översvämningar i Grebbestad. I Grebbestad riskerar bebyggelse och infrastruktur att drabbas av översvämningar till följd av höga havsnivåer och extrem nederbörd. Sommarens skyfall visade tydligt vilka konsekvenser en extremhändelse kan få.

 • Förändring till vilken vårdcentral vårdnadshavare ska lämna in genomförda gurgeltester

  En förändring sker från den 4 oktober angående till vilken vårdcentral vårdnadshavare ska lämna in genomförda gurgeltester.

 • Är du i behov av barnomsorg till ditt barn?

  Nu finns det plats hos vår dagbarnvårdare i Bullaren. Det finns också plats hos två dagbarnvårdare boende cirka 8 kilometer söder om Tanumshede centralort som även tar emot barn från Rabbalshedeområdet.

 • Var ska jag lägga mitt trädgårdsavfall ?

  Trädgårdsavfall som gräsklipp, blommor och klipp från buskar kan du antingen kompostera på din tomt eller lämna till återvinningscentralen (Tyft eller Hamburgsund). Det du lämnar på återvinningscentralen komposteras till jord eller säljs som flis till värmekraftverk.

 • Allmän och lika rösträtt - 100 år

  År 1921 infördes allmän och lika rösträtt i Sverige och svensk demokrati fick därmed sitt stora genombrott. Den nya reformen innebar att kvinnor för första gången fick rösträtt och blev valbara till riksdagen. Dagen den 12 september gick till historien då kvinnor, precis som män, för första gången fick utöva sin rösträtt i riksdagsval.

 • Välkommen att söka medel ur omsorgsnämndens fonder

  I år är det möjligt att söka medel ur tre fonder och vi vill ha din ansökan senast 31 oktober 2021.

 • Tanums kommun 50 år: Från Fjällbacka reningsverk till Bodalsverket

  Fjällbacka reningsverk projekterades under åren 1970-1972 och är alltså snart 50 år, precis som Tanums kommun. Här berättar vi historien om hur arbetet gick till när reningsverket byggdes och den avveckling av verket som kommer ske.

 • Ny gatubelysning på del av väg 1011 i Grebbestad

  Nu har arbetet startat med att sätta belysning på väg 1011 vid Ängens förskola i Grebbestad. På kartan ser du sträckan som ska få belysning.

 • Tanum klättrar 53 placeringar och sätter nu nytt mål!

  I Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner klättrar Tanums kommun 53 placeringar och förbättrar sitt resultat på samtliga frågor. Nu rankas kommunen på plats 87 av Sveriges 290 kommuner, och målet att hamna bland de 100 bästa har nåtts med råge.

 • Bokcirklar på Tanums bibliotek

  Välkommen att delta i höstens bokcirklar! Vi träffas på Kulturhuset Futura i Tanumshede, fikar och pratar om boken vi läst. Bokcirklarna sker en tisdag i månaden klockan 17-18.

 • Svenskt Näringsliv hyllar kommunens dialog med företagen.

  I Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet hyllas Tanums dialogskapande kommunikativa arbete mellan beslutsfattare och företag under pandemin som ett gott exempel.

 • Välkommen till Kulturskolan Tanum!

  Nu är det hög tid att anmäla dig till någon av våra kurser på Kulturskolan Tanum. Det finns många olika kurser att välja på för dig som är mellan 8–20 år, även vuxna är välkomna.

 • Avrådan från all eldning i skog och mark

  Räddningstjänsten i Tanums kommun avråder från eldning i skog och mark.

 • Steg för livet

  Idag, 10 september, är det internationella suicidpreventiva dagen. Var sjätte timme tar en människa sitt liv. Du kan göra skillnad.

 • Vägarbete väg 915 Fjällbacka-Skistad

  På uppdrag av Trafikverket kommer NCC att renovera väg 915 Fjällbacka-Skistad under september och oktober månad. Arbetet består i att fräsa in makadam i underliggande lager och sedan lägga två lager asfalt. Följ vägskyltar för alternativa vägar.

 • Gång- och cykelväg Slottet -Hamburgsund

  På trafikverkets hemsida kan man nu följa projektet att bygga en helt ny gång- och cykelväg från Slottet till Hamburgsund. Projektet sker i samarbete med Tanums kommun och ingår i kommunens cykelplan.