Fler nyheter

 • 2020-06-17

  Spanska - nybörjare och fördjupning

  Lär dig spanska på Campus Futura. Undervisningen sker på kvällstid klockan 17.30-20.00 måndag (steg 3) onsdag (steg 1).


 • 2020-06-16

  Nya dragningar längs Kuststigen

  Kuststigen i Tanums kommun har fått några förändrade/nya dragningar längs stigen.

 • 2020-06-15

  Vi söker dig som vill bli god man

  Vi har behov av gode män som kan företräda personer med särskilda behov. Vi söker dig som är engagerad och är intresserad av att göra en insats för andra människor.

 • 2020-06-13

  Sommaröppet på biblioteken

  Under sommaren har biblioteken öppettider som gäller från den 15 juni till den 14 augusti, vecka 25-33. Pop-up-biblioteken fortsätter i Fjällbacka och Hamburgsund.

 • 2020-06-12

  Första nationella e-tjänsten lanserad

  Nu har Tanums kommun utvecklat sin första nationella e-tjänst. För dig som företagare blir det nu möjligt att hämta företagsuppgifter från flera olika myndigheter och få dem förifyllda i e-tjänsten när du ska söka tillstånd.

 • 2020-05-27

  År 2019 startades 85 nya företag bara i Tanum

  Nyligen publicerades årets version av Nyföretagar-barometern, ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket där man publicerar statistik över nyföretagandet i Sverige.

 • 2020-05-27

  2020 års resultat av Svenskt Näringslivs Enkät om företagsklimat

  När Svenskt Näringsliv idag presenterar enkätresultaten i 2020 års undersökning av företagsklimatet i landets kommuner visar det att det sammanfattande omdömet för Tanum har minskat från 3.57 till 3.42, på en sexgradig skala. Resultatet är fortfarande högre än rikssnittet, på 3.37, och det placerar Tanum högst av kommunerna i norra Bohuslän.

 • 2020-05-25

  Försening av projektet T-piren i Grebbestad på grund av pandemin

  Den leverantör som skulle levererat det rostfria materialet som ska gjutas in i T-piren har inte fått leveranser som planerat på grund av pandemin. När detta stod klart försökte entreprenören hitta andra leverantörer, men leveranstiden möjliggör inte att T-piren kommer på plats innan sommaren.

 • 2020-05-14

  Läser du e-böcker eller vill du hellre använda dig av take away och pop-up?

  Precis som alla andra verksamheter anpassar sig biblioteken till rådande coronaverklighet. Vad sägs om take away, pop-up eller att börja läsa e-böcker.

 • 2020-05-07

  Ombyggnad av Affärsvägen i Tanumshede

  Arbetet på Affärsvägen är i full gång. Samtliga butiker är tillgängliga under hela byggtiden. Om inte vintern blir alltför hård beräknas arbetet vara klart innan midsommar.

 • 2020-05-07

  Anmäl fynd av plastpellets längs med vår kust.

  Längs hela kustremsan från Norge till Danmark har det flutit iland små, vita plastpellets. Om du har hittat plastpellets ska detta anmälas.

 • 2020-05-06

  Frivilliga egentester för personal inom vård, omsorg och socialtjänst.

  Tanums kommun är redan igång med de frivilliga egentester för covid-19 som Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit fram för personal inom kommunal vård, omsorg och socialtjänst.

 • 2020-05-06

  Landshövdingen Anders Danielsson besökte Tanums kommun

  Tisdagen den 5 maj fick Tanums kommun ett hedrande besök av landshövdingen Anders Danielsson och några av hans medarbetare vid länsstyrelsen Västra Götaland.

 • 2020-04-29

  Lokala företaget Vasco AB:s första leveranser

  Denna veckan kom den första leveransen alcogel och oparfymerad tvål till omsorgsverksamheten i Tanums kommun, från det lokala företaget Vasco AB i Fjällbacka.

 • 2020-04-28

  Tanums kommun tecknar avtal med lokal producent av alcogel

  Tanums kommun har tecknat ett avtal med Vasco AB i Fjällbacka. Vasco ställer om och växlar upp för att klara av att tillverka oparfymerad tvål och alcogel till kommunens omsorgsverksamhet när de vanliga leverantörerna inte klarar av att möta efterfrågan just nu.

 • 2020-04-24

  Behov av förlängning och utökning av regeringens hyresrabatter

  Åtgärderna som regeringen inför för att bekämpa konsekvenserna av coronapandemin räcker inte anser Tanums kommun och vill med ett brev till bland annat Sveriges riksdag visa på att till exempel hyresrabatterna behöver förlängas och utökas.

 • 2020-04-14

  Besöksförbud på samtliga vård- och omsorgsboenden

  Det är mycket hög risk för samhällsspridning av
  Covid-19 i Sverige. Tanums kommun har därför
  infört besöksförbud på samtliga vård och
  omsorgsboenden från den 16 mars. Tack för att du värnar om de mest sårbara!


 • 2020-04-14

  Stödtelefon för dig över 70+ eller i riskgrupp utan anhörig

  Är du 70 + eller är du i riskgrupp utifrån pågående pandemi? Har du inga anhöriga som kan hjälpa dig att utföra dina vardagssysslor? Då kan du vända dig till vår stödlinje där du kan få tips och vägledning hur du exempelvis kan göra inköp av mat eller mediciner.

 • 2020-04-08

  Tanums stöd till företag kompletteras med hyressänkningar - om EU säger ja.

  I regeringens extra ändringsbudget avsätter regeringen fem miljarder kronor i stöd för sänkta fasta hyror för utsatta branscher inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Tanums kommuns näringsliv har många företag inom nämnda branscher och detta stöd kommer att ha stor betydelse lokalt.

 • 2020-04-08

  Påskpresent till kommunanställda uppmuntrar till att handla lokalt.

  För att visa uppskattning för vår personal och samtidigt stötta det lokala näringslivet har Tanums kommun beslutat att ge alla anställda en påskpresent i form av ett presentkort som kan användas i lokala butiker, restauranger och företag fram till 31 maj.

 • 2020-04-08

  Behov av stöd till företag inom bland annat handel och besöksnäring.

  Regeringen har kommit med många krispaket till näringslivet det senaste, både till stora företag och anställda på stora företag. Regeringen har föreslagit ett krispaket för att mildra konsekvenserna för jobb och företag, till exempel en statlig företagsakut för små och medelstora företag, tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter samt tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher. Dessutom ska Almi Företagspartner, Svensk Exportkredit och Exportkreditnämnden få utökade lånemöjligheter.

 • 2020-04-08

  Tanums kommun begär besked från myndigheter

  Tanums kommuns fokus är att hålla smitta borta från våra äldre, från riskgrupper samt att utföra vårt kärnuppdrag. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och allmänna råd. Det medför att personal med minsta symptom stannar hemma och bemanningssituationen blir alltmer ansträngd.

 • 2020-04-07

  Behöver du barnomsorg om det tas beslut om att stänga förskola/skola, för att du arbetar i samhällsviktig verksamhet?

  Våra skolor och förskolor är öppna och vår målsättning är att de ska fortsätta att vara det. För att ni och vi ska vara förberedda om det tas ett framtida beslut om stängning av skolor eller förskolor vill vi ta reda på omfattningen av denna tillfälliga typ av barnomsorg och skola inom Tanums kommun.

 • 2020-04-03

  TACK till all personal inom barn-och utbildning

  Vi vill både från nämnd och förvaltning rikta ett stort och varmt TACK till all personal inom barn-och utbildning.

 • 2020-04-02

  Spontanbesök (drop-in) till miljö- och byggnadsförvaltningen upphör tillfälligt

  Med anledning av coronaviruset Covid-19 tvingas vi att tillfälligt upphöra med spontanbesök (drop-in) till kommunens miljö- och byggnadsförvaltning. Detta gäller från och med den 6 april 2020 och tills vidare.