Nya kärl för hushållsavfall - information från Rambo AB

Under vecka 10 kommer information i din brevlåda från Rambo AB om vilken typ av kärl din fastighet får för hushållsavfall från och med hösten 2024. Det finns tre olika typer; hemsortering, mat- och restavfall och gemensamt kärlskåp/kärl. Vilken typ av kärl du får beror på framkomligheten för de nya renhållningsfordonen.

Du kommer att få dina nya avfallskärl levererade till dig i höst, vilket gör det lättare för dig att sortera ditt hushållsavfall på ett miljövänligt sätt. Nya kärl för hushållsavfall gäller villa- och fritidshushåll.

Det här är en förändring som kommer att ske i alla Sveriges kommuner och införs för att möta nya krav på återvinning, god arbetsmiljö och för att uppfylla nya lagkrav.

Du kommer få en av de tre broschyrerna nedan i din brevlåda.

Mer information finns på sidan www.hemsortering.nu Länk till annan webbplats.

Har du frågor kontakta Rambos kundservice på 0523-66 77 00, kundservice@rambo.se, www.rambo.se Länk till annan webbplats.